1 Ανερχόμενα Γεγονότα

Ταξινόμιση ανά

Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα: «ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΤΑ» Σκοπός σεμιναρίου: Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την συνένωση του Καλλικράτη ανέλαβαν επιπλέον 197 αρμοδιότητες. Εντούτοις, η συνένωση θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ισχυρό πλεονέκτημα έναντι της συγκέντρωσης. Σε καιρούς ύφεσης τα συστήματα αναδιοργανώνονται. Η δημόσια διοίκηση οφείλει να αποτελεί αδιάλειπτο πολιτισμό και όχι Πίθο των Δαναΐδων. Αυτό αποσκοπεί: Αποτελεσματική δημόσια διοίκηση: να εστιάζει τόσο στο θεσμικό οικοδόμημα όσο και στο ανθρώπινο δυναμικό Δημοκρατικό κράτος: διαφάνεια, λογοδοσία, ανεξαρτησία Δημόσια διαχείριση: η παροχή υπηρεσιών, ο σεβασμός στη συνέχεια της δημόσιας διοίκησης & όχι η άσκηση δημόσιας εξουσίας Θεματικές Ενότητες: Εξορθολογισμός δαπανών: εύρεση άλλων πηγών εσόδων και μείωση συγκεκριμένων δαπανών Αναπτυξιακές προοπτικές: διερεύνηση άλλων πηγών εσόδων & διερεύνηση πηγών χρηματοδότησης για την υλοποίηση επιχειρησιακού σχεδίου δράσης.   Απευθύνεται σε: Αιρετούς, Μετακλητούς Υπαλλήλους (ανεξαρτήτου Δ/νσεων/Τμημάτων) Προσκεκλημένη Εισηγήτρια: Εξαδακτύλου Βίκυ: BA Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος, MSc Κλιματική Αλλαγή, MBA 6Σ Δημόσιας Διοίκησης,  Προετοιμασία δομών για εσωτερικό έλεγχο, αναπτυξιακά προγράμματα, ψηφιακή και διοικητική ανασυγκρότηση, Γενική Γραμματέας Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής: Πέμπτη 20 Μαΐου 2021, 9:00-15:00 Τρόπος παρακολούθησης: Δυνατότητα συμμετοχής καταρτιζομένων από […]