2 Ανερχόμενα Γεγονότα

Ταξινόμιση ανά

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘Κλεισθένης’ διοργανώνουν Επιστημονική Ημερίδα για το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’ (Υ.Α.22766/09-04-2020 ΚΥΑ/Β’1386), με θέμα: «Οργάνωση & Λειτουργία Δήμου για την Υποβολή Αιτήσεων στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘Αντώνης Τρίτσης’ του Υπουργείου Εσωτερικών» Θεματικές Ενότητες: Θεσμικό Πλαίσιο Προσκλήσεις Αναπτυξιακού Προγράμματος & Επιλεξιμότητα Προτάσεων Σύσταση Επιτελικής Ομάδας Διαχείρισης Έργου Συγκρότηση Επιτροπής Αιρετών, Μετακλητών & Υπηρεσιακών Στελεχών Διοικητικές Διαδικασίες για την Υποβολή Αιτημάτων Συνεργασία με Μελετητές Παρακολούθηση Ωρίμανσης & Υποβολής Αιτημάτων Επικοινωνία με Υπουργείο Εσωτερικών για Κριτήρια Επιλογής Διαδικασία Χρηματοδότησης Παρουσίαση Επιλεγμένων Προσκλήσεων Απευθύνεται σε: Δημάρχους, Γενικούς Γραμματείς, Επιστημονικούς Συμβούλους ή Ειδικούς Συνεργάτες Δημάρχου, Αντιδημάρχους Διοικητικών, Οικονομικών, Τεχνικών & Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Καθαρής Πόλης, Προϊσταμένους Διευθύνσεων & Τμημάτων Υπηρεσιών, όπως και σε Αιρετά, Μετακλητά & Υπηρεσιακά στελέχη εν γένει που διαχειρίζονται και έχουν αρμοδιότητα τους την υποβολή & διαχείριση προσκλήσεων χρηματοδότησης αναπτυξιακών δράσεων των Δήμων (από Εθνικά ή Ευρωπαϊκά Προγράμματα). Προσκεκλημένοι Εισηγήτες:  Δρ. Γρηγόριος Κωνσταντέλλος: Δημόσιας Διοίκησης, Ειδίκευση στην Διοίκηση Αερομεταφορών, Δρ. Διοικητικής Επιστήμης, Μέλος ΔΣ Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας «Εύξεινη Πόλη», Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. «Αξιοποίηση Δυνατοτήτων για Διεθνείς Συνεργασίες, Συμπράξεις & Χρηματοδοτήσεις των ΟΤΑ με […]

Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα: «ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΤΑ» Σκοπός σεμιναρίου: Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την συνένωση του Καλλικράτη ανέλαβαν επιπλέον 197 αρμοδιότητες. Εντούτοις, η συνένωση θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ισχυρό πλεονέκτημα έναντι της συγκέντρωσης. Σε καιρούς ύφεσης τα συστήματα αναδιοργανώνονται. Η δημόσια διοίκηση οφείλει να αποτελεί αδιάλειπτο πολιτισμό και όχι Πίθο των Δαναΐδων. Αυτό αποσκοπεί: Αποτελεσματική δημόσια διοίκηση: να εστιάζει τόσο στο θεσμικό οικοδόμημα όσο και στο ανθρώπινο δυναμικό Δημοκρατικό κράτος: διαφάνεια, λογοδοσία, ανεξαρτησία Δημόσια διαχείριση: η παροχή υπηρεσιών, ο σεβασμός στη συνέχεια της δημόσιας διοίκησης & όχι η άσκηση δημόσιας εξουσίας Θεματικές Ενότητες: Εξορθολογισμός δαπανών: εύρεση άλλων πηγών εσόδων και μείωση συγκεκριμένων δαπανών Αναπτυξιακές προοπτικές: διερεύνηση άλλων πηγών εσόδων & διερεύνηση πηγών χρηματοδότησης για την υλοποίηση επιχειρησιακού σχεδίου δράσης.   Απευθύνεται σε: Αιρετούς, Μετακλητούς Υπαλλήλους (ανεξαρτήτου Δ/νσεων/Τμημάτων) Προσκεκλημένη Εισηγήτρια: Εξαδακτύλου Βίκυ: BA Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος, MSc Κλιματική Αλλαγή, MBA 6Σ Δημόσιας Διοίκησης,  Προετοιμασία δομών για εσωτερικό έλεγχο, αναπτυξιακά προγράμματα, ψηφιακή και διοικητική ανασυγκρότηση, Γενική Γραμματέας Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής: Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021, 9:00-15:00 Τρόπος παρακολούθησης: Δυνατότητα συμμετοχής καταρτιζομένων από […]