Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης, με θέμα:

“Πρόσφατη Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου Για Την Νομιμότητα Προμηθειών Και Υπηρεσιών”

Στόχοι του Σεμιναρίου:

  • Η ανάλυση των πιο σύγχρονων πράξεων νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις προμήθειες και τις υπηρεσίες.
  • Η κατανόηση των συνηθέστερων λαθών της διοίκησης που οδηγούν σε περιπτώσεις μη νόμιμων δαπανών.
  • Η αναγνώριση των σφαλμάτων της διοίκησης στους φορείς που διενεργούν δημόσιους διαγωνισμούς.
  • Η κατανόηση των αμφιλεγόμενων και αντιφατικών στοιχείων νομιμότητας επί του περιεχομένου των διακηρύξεων και της διαδικασίας διενέργειας των διαγωνισμών.
  • Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την αποφυγή σφαλμάτων νομιμότητας κατά την διενέργεια διαγωνισμών.

 Απευθύνεται σε:
Σε Διοικητικά, Οικονομικά και Τεχνικά στελέχη του Δημοσίου Τομέα που συμμετέχουν σε όλο το κύκλωμα της διαδικασίας αναθέσεων προμηθειών και υπηρεσιών.

Προσκεκλημένοι εισηγητές:
Γκιουλετζή Κωνσταντίνα
 (Οικονομολόγος, Ελέγκτρια δαπανών και Εσόδων, Εισηγήτρια Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης)

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής:
Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019, 9:00-15:00

Παρακολούθηση:
Δυνατότητα συμμετοχής καταρτιζομένων από όλη την Ελλάδα, μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης
(e-learning)


  • Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευχέρεια να λύσουν τυχόν απορίες που μπορεί να δημιουργηθούν κατά την παρακολούθηση.
  • Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.
  • Στο κόστος του σεμιναρίου περιλαμβάνονται επιπλέον παροχή εκπαιδευτικού υλικού.