Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν ο Σύλλογος Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισας – Μαγνησίας με το  Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης και το Δήμο Λαρισαίων,  με θέμα:

      «Ωρίμανση Δημοσίων Έργων-Προγραμματισμός Αναθετουσών Αρχών Για Έργων Με Τον Ν.4412/2016»

Προσκεκλημένος εισηγητής:

κ. Παπασταμάτης Ζήσης, Προϊστάμενος σε Τεχνικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με μακρά εμπειρία στις διαδικασίες σχεδιασμού, Ωρίμανση Δημοσίων Έργων και στην επίβλεψη Δημοσίων Έργων.

Απευθύνεται σε:

ΠΕ, ΤΕ, Μηχανικοί και Υπάλληλοι Δημοσίου και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και ευρύτερου Δημόσιου τομέα, ΝΠΔΔ, ΔΕΚΟ κλπ.

  • Που ασχολούνται με τον Ετήσιο Προγραμματισμό των Αναθετουσών Αρχών / Αναθετουσών Φορέων σχετικά με τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων.
  • Με την κατάρτιση των φακέλων έργων και την Ωρίμανση αυτών προς δημοπράτηση
  • που εμπλέκονται στην διαδικασία δημοπράτησης
  • που εμπλέκονται στην διαδικασία σύναψης των Συμβάσεων Δημοσίων Έργων

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής:

21/03/2019, 9:00-14:00

Τρόπος παρακολούθησης:

Δια ζώσης στο αμφιθεάτρου του Μύλου του Παππά (κεντρικό κτήριο, 2ος όροφος)

Αναλυτικό Πρόγραμμα