Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα:

«Νέες ελεγκτικές αρμοδιότητες του ελεγκτικού συνεδρίου στους ΟΤΑ»

Θεματικές Ενότητες:

 1. Παρουσίαση και ανάλυση των διατάξεων του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορούν τις νέες ελεγκτικές αρμοδιότητες του στους ΟΤΑ
 2. Είδη ελέγχων
  1. Έλεγχοι αξιοπιστίας των λογαριασμών
  2. Έλεγχοι συμμόρφωσης
  3. Έλεγχοι επιδόσεων
 3. Διάκριση ελέγχων ως προς την ελεγκτική προσέγγιση
  1. Έλεγχος αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου
  2. Απευθείας έλεγχος για τη διαπίστωση δημοσιονομικών πλημμελειών
 4. Διάκριση ελέγχων ως προς το αντικείμενο
  1. Έλεγχοι συνολικής διαχείρισης
  2. Θεματικοί έλεγχοι
  3. Εξατομικευμένοι έλεγχοι

Απευθύνεται σε:

 • Αιρετοί και στελέχη των ΟΤΑ που έχουν αρμοδιότητα την διαχείριση δημοσίου χρήματος με κάθε έννοια.
 • Αρμόδιοι διαγωνιστικών διαδικασιών σε όλα τα στάδια ανάθεσης από όλες τις υπηρεσίες που έχουν την αρμοδιότητα διενέργειας διαγωνισμών και ελέγχου των διαγωνιστικών διαδικασιών,
 • Εισηγητές μελετών,
 • Στελέχη Οικονομικών Τμημάτων, Τμήματος Προμηθειών, Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου κ.λ.π.

Προσκεκλημένος Εισηγητής:

Γκιουλετζή Κωνσταντία: Οικονομολόγος, Ελέγκτρια δαπανών και εσόδων

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής:
Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021, 9:00-15:00

Τρόπος παρακολούθησης:
Δυνατότητα συμμετοχής καταρτιζομένων από όλη την Ελλάδα, μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning)

 • Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Νέες ελεγκτικές αρμοδιότητες του ελεγκτικού συνεδρίου στους ΟΤΑ

 • Στοιχεία Τιμολόγησης

 • Επιπλέον Στοιχεία

 • Παρατηρήσεις

 • Όροι χρήσης

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση