Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα:

“Αναλυτική Παρουσίαση των νομοθετικών αλλαγών του Ν.4412/16”

Σκοπός σεμιναρίου:

Θα παρουσιασθούν αναλυτικά όλες οι αλλαγές που θα  περιέχονται στα  άρθρα του νέου νόμου (περίπου  138) τα οποία τροποποιούν βασικές και σημαντικές διατάξεις του Ν. 4412/16 με στόχο την  απλοποίηση των διαδικασιών ανάθεσης και την μείωση της γραφειοκρατίας.  Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερώνονται κατ΄άρθρο για το υφιστάμενο μέχρι σήμερα πλαίσιο και τις αλλαγές του ώστε να έχουν πλήρη εικόνα  της νομοθεσίας των αναθέσεων.

Θεματικές Ενότητες

Παρουσίαση των άρθρων που απλοποιούν και διασαφηνίζουν

 1. Το ρυθμιστικό πλαίσιο του ρυθμιστικού  των δημοσίων συμβάσεων,
 2. Την μείωση της γραφειοκρατίας,
 3. Την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων                συμβάσεων,
 4. Την επέκταση της χρήσης των ηλεκτρονικών εργαλείων (e-procurement),
 5. Την αύξηση της συμμετοχής των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και αντιμετώπιση παθογενειών όπως το ζήτημα των υπερβολικά χαμηλών προσφορών και η υπερβολική προσκόλληση στην τυπικότητα έναντι της ουσίας των προσφορών.

Απευθύνεται σε:

 • Δήμους, τις δημοτικές επιχειρήσεις, Συνδέσμους, ΔΕΥΑ,
 • Δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
 • Διευθυντές & Στελέχη Οικονομικών & Ταμειακών Υπηρεσιών,
 • Προϊσταμένους & στελέχη Λογιστηρίων,
 • Και γενικότερα σε όσα στελέχη ασχολούνται με θέματα της τιμολόγησης

Προσκεκλημένη Εισηγήτρια:

Γκιουλετζή Κωνσταντία: Οικονομολόγος, Ελέγκτρια δαπανών και εσόδων

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής:
Δευτέρα 5 Απριλίου 2021, 9:00-15:00

Τρόπος παρακολούθησης:
Δυνατότητα συμμετοχής καταρτιζομένων από όλη την Ελλάδα, μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning)

 • Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Αναλυτική Παρουσίαση των νομοθετικών αλλαγών του Ν.4412/16(05.04.2021)

 • Στοιχεία Τιμολόγησης

 • Επιπλέον Στοιχεία

 • Παρατηρήσεις

 • Όροι χρήσης

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση