Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα:

«My data – Timologio»

Σκοπός σεμιναρίου:

Να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες το νομοθετικό πλαίσιο και όλες τις εξελίξεις αναφορικά με την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την εφαρμογή Mydata.

Θα δοθούν διευκρινήσεις που άπτονται των ιδιαιτεροτήτων των Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων.

Θεματικές Ενότητες:

 1. Πρόσβαση στην εφαρμογή
  1. Εγγραφή χρήστη
 2. Επιχείρηση
 3. Κατηγορίες παραστατικών
 4. Κρατήσεις
 5. Κατηγορίες αγαθών / υπηρεσιών
 6. Αγαθά / Υπηρεσίες
 7. Πελάτες
  1. Δημιουργία
  2. Προβολή Πελατών
 8.  Παραστατικά
  1. Έκδοση
  2. Αναζήτηση / Προβολή
 9. Συνοπτικό Βιβλίο

Απευθύνεται σε:

 • Δήμους, τις δημοτικές επιχειρήσεις, Συνδέσμους, ΔΕΥΑ,
 • Δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
 • Νοσοκομεία,
 • Διευθυντές & Στελέχη Οικονομικών & Ταμειακών Υπηρεσιών,
 • Προϊσταμένους & στελέχη Λογιστηρίων,
 • Και γενικότερα σε όσα στελέχη ασχολούνται με θέματα μητρώου δεσμεύσεων

Προσκεκλημένος Εισηγητής:

Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος: Οικονομολόγος, Προϊστάμενος Λογιστηρίου Δήμου Θεσσαλονίκης

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής:
Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021, 9:00-15:00

Τρόπος παρακολούθησης:
Δυνατότητα συμμετοχής καταρτιζομένων από όλη την Ελλάδα, μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning)

 • Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

My Data - Timologio

 • Στοιχεία Τιμολόγησης

 • Επιπλέον Στοιχεία

 • Παρατηρήσεις

 • Όροι χρήσης

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση