Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα:

«Μητρώο Δεσμεύσεων & ΚΡΙ (Κύριος Δείκτης Επίδοσης)»

Σκοπός σεμιναρίου:

Nα παρουσιάσει στους συμμετέχοντες τις αλλαγές που επήλθαν στην τήρηση & παρακολούθηση του Μητρώου Δεσμεύσεων βάσει της υπ’ αριθμόν 2/47972/0026/15-6-2018 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών και των διευκρινιστικών αποφάσεων/εγκυκλίων που εκδόθηκαν κατ΄ εφαρμογή της εγκυκλίου του ΥΠΟΙΚ, προκειμένου να κατανοήσουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους.

Θεματικές Ενότητες:

1. Μητρώο Δεσμεύσεων

a. Θεσμικό πλαίσιο

Αναφορά στη σχετική νομοθεσία (Προεδρικά Διατάγματα, Εγκύκλιοι  κλπ)

Ερμηνεία και διευκρινήσεις του θεσμικού πλαισίου

b. Πεδίο εφαρμογής

Υπόχρεοι τήρησης και υποβολής του ΜΔ

c. Ορισμοί – Επεξηγήσεις

Αναλυτική Παρουσίαση των στοιχείων του μητρώου

Ορισμοί, Ερμηνεία και Ειδικές διευκρινήσεις

d. Τρόπος υποβολής μητρώου δεσμεύσεων

2.ΚΡΙ

a. Θεσμικό πλαίσιο

Αναφορά στη σχετική νομοθεσία

Επεξηγήσεις κ ερμηνεία όρων και εννοιών

Υπολογισμός Τόκων, Προϋποθέσεις Καταβολής και Υπόχρεοι Καταβολής

Παραδείγματα Υπολογισμού τόκων

b. Παρακολούθηση του  Δείκτη ΚΡΙ

1) Ορισμοί – Επεξηγήσεις

Βασικές Παράμετροι Υπολογισμού

Ομάδες Ενταλμάτων

Βασικές Ημερομηνίες –Ορόσημα

2) Υπολογισμός του Δείκτη και ερμηνεία

c. Τρόπος υποβολής ΚΡΙ

Απευθύνεται σε:

  • Δήμους, τις δημοτικές επιχειρήσεις, Συνδέσμους, ΔΕΥΑ,
  • Δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
  • Διευθυντές & Στελέχη Οικονομικών & Ταμειακών Υπηρεσιών,
  • Προϊσταμένους & στελέχη Λογιστηρίων,
  • Και γενικότερα σε όσα στελέχη ασχολούνται με θέματα Μητρώου Δεσμεύσεων.

Προσκεκλημένος εισηγητής:
Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος: Οικονομολόγος, Προϊστάμενος Λογιστηρίου Δήμου Θεσσαλονίκης

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής:
Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 (9:00-15:00)

Παρακολούθηση:
Δια ζώσης παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη, Δωδεκανήσου 23, 3ος όροφος


  • Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευχέρεια να λύσουν τυχόν απορίες που μπορεί να δημιουργηθούν κατά την παρακολούθηση.
  • Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.
  • Στο κόστος του σεμιναρίου περιλαμβάνονται επιπλέον παροχή εκπαιδευτικού υλικού.