Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα:

«Μητρώο Δεσμεύσεων & ΚΡΙ (Κύριος Δείκτης Επίδοσης)»

Σκοπός σεμιναρίου:

Nα παρουσιάσει στους συμμετέχοντες τις αλλαγές που επήλθαν στην τήρηση & παρακολούθηση του Μητρώου Δεσμεύσεων βάσει της υπ’ αριθμόν 2/47972/0026/15-6-2018 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών και των διευκρινιστικών αποφάσεων/εγκυκλίων που εκδόθηκαν κατ΄ εφαρμογή της εγκυκλίου του ΥΠΟΙΚ, προκειμένου να κατανοήσουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους.

Θα γίνει αναφορά στην εφαρμογή του Υπουργείου Οικονομικών η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή για το Υπουργείο Εσωτερικών από 01.01.2020

Θεματικές Ενότητες:

1. Μητρώο Δεσμεύσεων

a. Θεσμικό πλαίσιο

Αναφορά στη σχετική νομοθεσία (Προεδρικά Διατάγματα, Εγκύκλιοι  κλπ)

Ερμηνεία και διευκρινήσεις του θεσμικού πλαισίου

b. Πεδίο εφαρμογής

Υπόχρεοι τήρησης και υποβολής του ΜΔ

c. Ορισμοί – Επεξηγήσεις

Αναλυτική Παρουσίαση των στοιχείων του μητρώου

Ορισμοί, Ερμηνεία και Ειδικές διευκρινήσεις

d. Τρόπος υποβολής μητρώου δεσμεύσεων

2.ΚΡΙ

a. Θεσμικό πλαίσιο

Αναφορά στη σχετική νομοθεσία

Επεξηγήσεις κ ερμηνεία όρων και εννοιών

Υπολογισμός Τόκων, Προϋποθέσεις Καταβολής και Υπόχρεοι Καταβολής

Παραδείγματα Υπολογισμού τόκων

b. Παρακολούθηση του  Δείκτη ΚΡΙ

1) Ορισμοί – Επεξηγήσεις

Βασικές Παράμετροι Υπολογισμού

Ομάδες Ενταλμάτων

Βασικές Ημερομηνίες –Ορόσημα

2) Υπολογισμός του Δείκτη και ερμηνεία

c. Τρόπος υποβολής ΚΡΙ

Απευθύνεται σε:

 • Δήμους, τις δημοτικές επιχειρήσεις, Συνδέσμους, ΔΕΥΑ,
 • Δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
 • Διευθυντές & Στελέχη Οικονομικών & Ταμειακών Υπηρεσιών,
 • Προϊσταμένους & στελέχη Λογιστηρίων,
 • Και γενικότερα σε όσα στελέχη ασχολούνται με θέματα Μητρώου Δεσμεύσεων.

Προσκεκλημένος εισηγητής:
Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος: Οικονομολόγος, Προϊστάμενος Λογιστηρίου Δήμου Θεσσαλονίκης

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής:
Αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα.

Παρακολούθηση:
Δια ζώσης παρουσίαση στο Βόλο (ο χώρος θα ανακοινωθεί)


 • Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευχέρεια να λύσουν τυχόν απορίες που μπορεί να δημιουργηθούν κατά την παρακολούθηση.
 • Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.
 • Στο κόστος του σεμιναρίου περιλαμβάνονται επιπλέον παροχή εκπαιδευτικού υλικού.

Αίτηση συμμετοχής

Μητρώο Δεσμεύσεων & ΚΡΙ (Καίριοι Δείκτες Απόδοσης)

 • Στοιχεία Τιμολόγησης

 • Επιπλέον Στοιχεία

 • Παρατηρήσεις

 • Όροι χρήσης

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση