Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα:

«Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων: Εργαστήριο εκμάθησης της ορθής συμπλήρωσης των εκθέσεων αποβλήτων»

Σημείωση:

Επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία του κλεισίματος του μητρώου είναι η 31/3/2020.

Θεματικές Ενότητες:

 • Υπενθύμιση βασικών εννοιών διαχείρισης αποβλήτων που χρησιμοποιούνται στο ΗΜΑ:
  • Κωδικός ΕΚΑ
  • Εργασίες ανάκτησης / διάθεσης (R/D)
  • Υποπροϊόν / Αποχαρακτηρισμένο απόβλητο
 • Κρίσιμα deadlines των υπόχρεων
 • Διοικητικές κυρώσεις λόγω μη εφαρμογής των διατάξεων περί ΗΜΑ
 • Εγγραφή επιχείρησης/οργανισμού – Καταχώρηση εγκατάστασης/δραστηριότητας -Επεξεργασία «προφίλ»
 • Εφαρμογή των ανωτέρω σε τυπικά σχήματα διαχείρισης αποβλήτων σε Δήμους, ΔΕΥΑ και ΦΟΔΣΑ
 • Αναλυτική παρουσίαση του μενού έκθεσης αποβλήτων για εγκαταστάσεις (παραγωγής, αποθήκευσης, παραλαβής) και δραστηριότητες (συλλογής – μεταφοράς).
 • Ασκήσεις συμπλήρωσης εκθέσεων αποβλήτων για εγκαταστάσεις / δραστηριότητες:
  • Συλλογή – Μεταφορά αποβλήτων αστικού τύπου
  • Σταθμοί Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ)
  • Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)
  • Πράσινα Σημεία
  • Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)
  • ΧΥΤΑ
 • Συζήτηση για προβλήματα και δυσχέρειες κατά τις εφαρμογές της διαδικτυακής πλατφόρμας τα προηγούμενα έτη.

Απευθύνεται σε:
 • Δήμους
 • ΔΕΥΑ
 • ΦΟΔΣΑ
 • Μελετητικά Γραφεία / Συμβούλους Επιχειρήσεων
 • Αναπτυξιακές εταιρείες
 • Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΕΔ)
 • Αναδόχους τεχνικών έργων

Προσκεκλημένοι εισηγητές:
Κελεσίδης Αλέξανδρος: Φυσικός – Περιβαλλοντολόγος MSc, Επιθεωρητής – Ελεγκτής Δημόσιας Διοίκησης, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. (οργαν. θέση)

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής:
Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020, 9:00-15:00

Παρακολούθηση:
Δια ζώσης παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη, στα γραφεία του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Απασχόλησης, Δωδεκανήσου 23

Σημείωση: Το Σεμινάριο είναι πλήρως δυναμικό και διαδραστικό, με δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής συμπλήρωσης εκθέσεων αποβλήτων βάσει μελετών περίπτωσης και δεδομένων που θα επιλέξουν οι συμμετέχοντες.

 • Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευχέρεια να λύσουν τυχόν απορίες που μπορεί να δημιουργηθούν κατά την παρακολούθηση.
 • Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.
 • Στο κόστος του σεμιναρίου περιλαμβάνονται επιπλέον παροχή εκπαιδευτικού υλικού.

Αίτηση συμμετοχής:

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων: Εργαστήριο εκμάθησης της ορθής συμπλήρωσης των εκθέσεων αποβλήτων (Θεσσαλονίκη)

 • Στοιχεία Τιμολόγησης

 • Επιπλέον Στοιχεία

 • Παρατηρήσεις

 • Όροι χρήσης

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση