Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα:

 «Κατασταλτικός Έλεγχος Δαπανών μετά την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου»

Θεματικές Ενότητες:

1η Ενότητα: Σύγχρονα θέματα κατασταλτικού ελέγχου

 • Ο διττλός στόχος των κατασταλτικών ελέγχων: (Αποκατάσταση διαχείρισης – αποφυγή δημοσιονομικών παρατυπιών στο μέλλον)
 • Η έννοια του ελλείμματος (ουσιαστικό και τυπικό)
 • Αποθετική ζημία
 • Αρχή της αναλογικότητας στην δημοσιονομική δίκη

2η Ενότητα: Κατασταλτικός έλεγχος
 • Έννοια του κατασταλτικού ελέγχου
 • Διάκριση ελέγχου σε διοικητικό,  και δικαστικό
 • Ο δικαστικός κατασταλτικός έλεγχος
 • Περιεχόμενο του ελέγχου
 • Είδη δικαστικού ελέγχου
 • Αντικείμενο του ελέγχου
 • Ο καταλογισμός ως κατάληξη του κατασταλτικού ελέγχου
 • Προϋποθέσεις έκδοσης καταλογιστικής πράξης
 • Δικαστική Προστασία

Απευθύνεται σε:

Το πρόγραμμα αφορά τους δήμους, τις δημοτικές επιχειρήσεις, Συνδέσμους, ΔΕΥΑ και τα δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και εν’ γένει όσους φορείς ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Προσκεκλημένοι εισηγητές:

Γκιουλετζή Κωνσταντία: Οικονομολόγος, Ελέγκτρια δαπανών και εσόδων, Εκπαιδεύτρια του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής:

Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019, 9:00-15:00

Παρακολούθηση:

Δυνατότητα συμμετοχής καταρτιζομένων από όλη την Ελλάδα, μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning)


 • Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευχέρεια να λύσουν τυχόν απορίες που μπορεί να δημιουργηθούν κατά την παρακολούθηση.
 • Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.
 • Στο κόστος του σεμιναρίου περιλαμβάνονται επιπλέον παροχή εκπαιδευτικού υλικού.