Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα:

 «Κατασταλτικός Έλεγχος Δαπανών»

Θεματικές Ενότητες:

1η Ενότητα: Σύγχρονα θέματα κατασταλτικού ελέγχου

 • Ο διττλός στόχος των κατασταλτικών ελέγχων: (Αποκατάσταση διαχείρισης – αποφυγή δημοσιονομικών παρατυπιών στο μέλλον)
 • Η έννοια του ελλείμματος (ουσιαστικό και τυπικό)
 • Αποθετική ζημία
 • Αρχή της αναλογικότητας στην δημοσιονομική δίκη

2η Ενότητα: Κατασταλτικός έλεγχος
 • Έννοια του κατασταλτικού ελέγχου
 • Διάκριση ελέγχου σε διοικητικό,  και δικαστικό
 • Ο δικαστικός κατασταλτικός έλεγχος
 • Περιεχόμενο του ελέγχου
 • Είδη δικαστικού ελέγχου
 • Αντικείμενο του ελέγχου
 • Ο καταλογισμός ως κατάληξη του κατασταλτικού ελέγχου
 • Προϋποθέσεις έκδοσης καταλογιστικής πράξης
 • Δικαστική Προστασία

Απευθύνεται σε:

Το πρόγραμμα αφορά τους δήμους, τις δημοτικές επιχειρήσεις, Συνδέσμους, ΔΕΥΑ και τα δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και εν’ γένει όσους φορείς ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Προσκεκλημένοι εισηγητές:

Γκιουλετζή Κωνσταντία: Οικονομολόγος, Ελέγκτρια δαπανών και εσόδων, Εκπαιδεύτρια του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής:

Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019, 9:00-15:00

Παρακολούθηση:

Δια ζώσης παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη, στα γραφεία του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Απασχόλησης, Δωδεκανήσου 23


 • Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευχέρεια να λύσουν τυχόν απορίες που μπορεί να δημιουργηθούν κατά την παρακολούθηση.
 • Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.
 • Στο κόστος του σεμιναρίου περιλαμβάνονται επιπλέον παροχή εκπαιδευτικού υλικού.

Αίτηση

Κατασταλτικός Έλεγχος Δαπανών μετά την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου

 • Στοιχεία Τιμολόγησης

 • Επιπλέον Στοιχεία

 • Παρατηρήσεις

 • Όροι χρήσης

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση