Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα:

“Ηλεκτρονικό τιμολόγιο – My Data”

Σκοπός σεμιναρίου:

Να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες το νομοθετικό πλαίσιο και όλες τις εξελίξεις αναφορικά με την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την εφαρμογή Mydata.

Θα δοθούν διευκρινήσεις που άπτονται των ιδιαιτεροτήτων των Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων.

Θεματικές Ενότητες:

 1. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο
  1. Θεσμικό πλαίσιο
   • Αναφορά στη σχετική νομοθεσία
   • Ερμηνεία και διευκρινήσεις του θεσμικού πλαισίου
  2. Πεδίο εφαρμογής
   • Υπόχρεοι λήψης ηλεκτρονικού τιμολογίου
  3. Ορισμοί – Επεξηγήσεις
   • Αναλυτική Παρουσίαση του μορφότυπου του ηλεκτρονικού τιμολογίου
  4. Διαδικασία αποδοχής ηλεκτρονικού τιμολογίου

2. Mydata

 1. Θεσμικό πλαίσιο
  • Αναφορά στη σχετική νομοθεσία
  • Ερμηνεία και διευκρινήσεις του θεσμικού πλαισίου
 2. Πεδίο εφαρμογής
  • Υπόχρεοι υπαγωγής στο Mydata
 3. Ορισμοί – Επεξηγήσεις
  • Αναλυτική Παρουσίαση του Mydata
 4. Διαδικασία Mydata

Απευθύνεται σε:

 • Δήμους, τις δημοτικές επιχειρήσεις, Συνδέσμους, ΔΕΥΑ,
 • Δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
 • Νοσοκομεία,
 • Διευθυντές & Στελέχη Οικονομικών & Ταμειακών Υπηρεσιών,
 • Προϊσταμένους & στελέχη Λογιστηρίων,
 • Και γενικότερα σε όσα στελέχη ασχολούνται με θέματα της τιμολόγησης

Προσκεκλημένος Εισηγητής:

Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος: Οικονομολόγος, Προϊστάμενος Λογιστηρίου Δήμου Θεσσαλονίκης

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής:
Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021, 9:00-15:00

Τρόπος παρακολούθησης:
Δυνατότητα συμμετοχής καταρτιζομένων από όλη την Ελλάδα, μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning)

 • Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Ηλεκτρονικά Τιμολόγια - My Data (23.07.2021)

 • Στοιχεία Τιμολόγησης

 • Επιπλέον Στοιχεία

 • Παρατηρήσεις

 • Όροι χρήσης

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση