Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘Κλεισθένης’ διοργανώνουν Επιστημονική Ημερίδα για το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’ (Υ.Α.22766/09-04-2020 ΚΥΑ/Β’1386), με θέμα:

«Οργάνωση & Λειτουργία Δήμου για την Υποβολή Αιτήσεων στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘Αντώνης Τρίτσης’ του Υπουργείου Εσωτερικών»

Θεματικές Ενότητες:

 1. Θεσμικό Πλαίσιο
 2. Προσκλήσεις Αναπτυξιακού Προγράμματος & Επιλεξιμότητα Προτάσεων
 3. Σύσταση Επιτελικής Ομάδας Διαχείρισης Έργου
 4. Συγκρότηση Επιτροπής Αιρετών, Μετακλητών & Υπηρεσιακών Στελεχών
 5. Διοικητικές Διαδικασίες για την Υποβολή Αιτημάτων
 6. Συνεργασία με Μελετητές
 7. Παρακολούθηση Ωρίμανσης & Υποβολής Αιτημάτων
 8. Επικοινωνία με Υπουργείο Εσωτερικών για Κριτήρια Επιλογής
 9. Διαδικασία Χρηματοδότησης
 10. Παρουσίαση Επιλεγμένων Προσκλήσεων

Απευθύνεται σε:

 • Δημάρχους, Γενικούς Γραμματείς,
 • Επιστημονικούς Συμβούλους ή Ειδικούς Συνεργάτες Δημάρχου,
 • Αντιδημάρχους Διοικητικών, Οικονομικών, Τεχνικών & Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Καθαρής Πόλης,
 • Προϊσταμένους Διευθύνσεων & Τμημάτων Υπηρεσιών,
 • όπως και σε Αιρετά, Μετακλητά & Υπηρεσιακά στελέχη εν γένει που διαχειρίζονται και έχουν αρμοδιότητα τους την υποβολή & διαχείριση προσκλήσεων χρηματοδότησης αναπτυξιακών δράσεων των Δήμων (από Εθνικά ή Ευρωπαϊκά Προγράμματα).

Προσκεκλημένοι Εισηγήτες:

 •  Δρ. Γρηγόριος Κωνσταντέλλος: Δημόσιας Διοίκησης, Ειδίκευση στην Διοίκηση Αερομεταφορών, Δρ. Διοικητικής Επιστήμης, Μέλος ΔΣ Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας «Εύξεινη Πόλη», Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

«Αξιοποίηση Δυνατοτήτων για Διεθνείς Συνεργασίες, Συμπράξεις & Χρηματοδοτήσεις των ΟΤΑ με τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας – Εύξεινη Πόλη»

 •  Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης: Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης, Δρ. Διεθνών Σχέσεων, Γενικός Γραμματέας Δήμου Νέας Σμύρνης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»

«Στάδια & Διαχείριση Προετοιμασίας Δήμου για την Υποβολή Αιτημάτων στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης»

 • Ευγενία Στυλιανού

Γεωπόνος MSc,  Ειδίκευση στην Βιολογία, Εξειδίκευση σε θέματα Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, Γενική Γραμματέας Δήμου Ηρακλείου Κρήτης

«Προετοιμασία & Τεχνικές Συμβουλές για την Υποβολή Πρότασης Δήμου στην Πρόσκληση ΑΤ08: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό -τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού σπο την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοιού –COVID -19»

 • Ιωάννης Μπόγδης

Γενικός Γραμματέας Δήμου Αλεξανδρούπολης

«Η Αλεξανδρούπολη 100 χρόνια μετά»

 •  Γεώργιος Τέντης

Γενικός Γραμματέας Δήμου Παλλήνης

«Προετοιμασία & Τεχνικές Συμβουλές για την Υποβολή Πρότασης Δήμου στην Πρόσκληση ΑΤ06: Αστική Αναζοωγόνηση – Εμβληματικές Αναπλάσεις»

 •  Δημήτριος Ραφτόπουλος

Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός, Γεωλόγος – Γεωφυσικός, Ειδίκευση στην Γεωδαισία, Ειδίκευση στην Περιφερειακή & Τοπική Ανάπτυξη & Αυτοδιοίκηση, Γενικός Γραμματέας Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας

«Προετοιμασία & Τεχνικές Συμβουλές για την Υποβολή Πρότασης Δήμου στην Πρόσκληση ΑΤ02: Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης & Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων»

 • Κατερίνα Βαρελά

Προϊσταμένη Γραφείου Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Δήμου Νέας Σμύρνης

 • Νεκταρία Ιωάννου

Στέλεχος Γραφείου Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Δήμου Νέας Σμύρνης

 • Ζωή Πιτσιόλη

Επιστημονική Συνεργάτης «Κλεισθένη»

«Από την αναγκαιότητα στη χρησιμότητα. Η ωρίμανση των προτάσεων»

Συντονιστές

 • Μαίρη Γαλαζούλα:
  Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ειδίκευση στη Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων, Στέλεχος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Γενική Γραμματέας Δήμου Ηρακλείου (Αττικής)
 • Θωμάς Καραμανίδης:
  Στέλεχος Περιφερειακού Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης, ΕΚΔΔΑ, Ειδικός Συνεργάτης «Κλεισθένη»
 • Αλέξανδρος Παπαϊωάννου:
  Διευθυντής Ινστιτούτου Ανάπτυξης Απασχόλησης

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής:
Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021, 10:00 – 14:00

Τρόπος παρακολούθησης:
Δυνατότητα συμμετοχής καταρτιζομένων από όλη την Ελλάδα, μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning)

Σας ενημερώνουμε ότι ο αριθμός των
συμμετοχών είναι περιορισμένος.

 • Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, θα χορηγηθεί Βεβαίωση Συμμετοχής από τους δύο φορείς διοργάνωσης.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ‘ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’

 • Στοιχεία Τιμολόγησης

 • Επιπλέον Στοιχεία

 • Παρατηρήσεις

 • Όροι χρήσης

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση