Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης και η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας «Εύξεινη Πόλη», διοργανώνουν Επιστημονική Ημερίδα για το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (Υ.Α.22766/09-04-2020 ΚΥΑ/Β’1386), με θέμα:

«Οργάνωση & Λειτουργία Δήμου για την Υποβολή Αιτήσεων στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘Αντώνης Τρίτσης’ του Υπουργείου Εσωτερικών»

Θεματικές Ενότητες:

 1. Θεσμικό Πλαίσιο
 2. Προσκλήσεις Αναπτυξιακού Προγράμματος & Επιλεξιμότητα Προτάσεων
 3. Σύσταση Επιτελικής Ομάδας Διαχείρισης Έργου
 4. Συγκρότηση Επιτροπής Αιρετών, Μετακλητών & Υπηρεσιακών Στελεχών
 5. Διοικητικές Διαδικασίες για την Υποβολή Αιτημάτων
 6. Συνεργασία με Μελετητές
 7. Παρακολούθηση Ωρίμανσης & Υποβολής Αιτημάτων
 8. Επικοινωνία με Υπουργείο Εσωτερικών για Κριτήρια Επιλογής
 9. Διαδικασία Χρηματοδότησης
 10. Παρουσίαση Επιλεγμένων Προσκλήσεων

 

Απευθύνεται σε:

Η Επιστημονική Ημερίδα απευθύνεται σε:

 • Δημάρχους, Γενικούς Γραμματείς,
 • Επιστημονικούς Συμβούλους ή Ειδικούς Συνεργάτες Δημάρχου,
 • Αντιδημάρχους Διοικητικών, Οικονομικών, Τεχνικών & Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Καθαρής Πόλης,
 • Προϊσταμένους Διευθύνσεων & Τμημάτων Υπηρεσιών,
 • όπως και σε Αιρετά, Μετακλητά & Υπηρεσιακά στελέχη εν γένει που διαχειρίζονται και έχουν αρμοδιότητα τους την υποβολή & διαχείριση προσκλήσεων χρηματοδότησης αναπτυξιακών δράσεων των Δήμων (από Εθνικά ή Ευρωπαϊκά Προγράμματα).

Προσκεκλημένοι Εισηγήτες:

 • Δρ. Γρηγόριος Κωνσταντέλλος

Δημόσιας Διοίκησης, Ειδίκευση στην Διοίκηση Αερομεταφορών, Δρ. Διοικητικής Επιστήμης, Μέλος ΔΣ Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας «Εύξεινη Πόλη», Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

«Αξιοποίηση Δυνατοτήτων για Διεθνείς Συνεργασίες, Συμπράξεις & Χρηματοδοτήσεις των ΟΤΑ με τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας – Εύξεινη Πόλη»

 • Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης:
  Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης, Δρ. Διεθνών Σχέσεων, Γενικός Γραμματέας Δήμου Νέας Σμύρνης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»

«Στάδια & Διαχείριση Προετοιμασίας Δήμου για την Υποβολή Αιτημάτων στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ‘Αντώνης Τρίτσης’»

 • Δρ. Βασίλειος Αναλυτής:
  Χημικός Μηχανικός, Ειδίκευση στην Διοίκηση Επιχειρήσεων & σε Θέματα Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Δρ. Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Γενικός Γραμματέας Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού

«Προετοιμασία & Τεχνικές Συμβουλές για την Υποβολή Πρότασης Δήμου στην Πρόσκληση ΑΤ04: Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης & Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων»

 • Ελένη Χαλβατζά:
  Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ειδίκευση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση & στη Δημόσια Διοίκηση, π. Διευθύντρια Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Πληροφορικής Δήμου Αθηναίων, Γενική Γραμματέας Δήμου Αγίου Δημητρίου

«Προετοιμασία & Τεχνικές Συμβουλές για την Υποβολή Πρότασης Δήμου στην Πρόσκληση ΑΤ08: Ψηφιακή Σύγκλιση»

 • Ελένη Γατσούλη
  Πολιτικός Μηχανικός, Στέλεχος Τεχνικής Υπηρεσίας στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, Υπεύθυνη υποβολής προτάσεων Δήμου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

«Προετοιμασία & Τεχνικές Συμβουλές για την Υποβολή Πρότασης Δήμου στην Πρόσκληση ΑΤ10: Συντήρηση Δημοτικών Ανοιχτών Αθλητικών Χώρων, Σχολικών Μονάδων, Προσβασιμότητα ΑμεΑ»

 • Δρ. Μιλτιάδης Κύρκος:
  Πολιτικός Μηχανικός, Ειδίκευση Δομοστατικού, Ειδίκευση Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δρ. Αντισεισμικού Σχεδιασμού, Γενικός Γραμματέας Δήμου Αγίας Παρασκευής

«Προετοιμασία & Τεχνικές Συμβουλές για την Υποβολή Πρότασης Δήμου στην Πρόσκληση ΑΤ11: Προτεραιότητα για την Ασφάλεια στην Παιδεία»

Συντονιστές

 • Μαίρη Γαλαζούλα:
  Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ειδίκευση στη Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων, Στέλεχος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Γενική Γραμματέας Δήμου Ηρακλείου (Αττικής)
 • Αλέξανδρος Παπαϊωάννου:
  Διευθυντής Ινστιτούτου Ανάπτυξης Απασχόλησης

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής:
Τρίτη 29, Δεκεμβρίου 2020, 10:00 – 14:00

Τρόπος παρακολούθησης:
Δυνατότητα συμμετοχής καταρτιζομένων από όλη την Ελλάδα, μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning)

Σας ενημερώνουμε ότι ο αριθμός των
συμμετοχών είναι περιορισμένος.

 • Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, θα χορηγηθεί Βεβαίωση Συμμετοχής από τους δύο φορείς διοργάνωσης.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ‘ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’_29.12.2020

 • Στοιχεία Τιμολόγησης

 • Επιπλέον Στοιχεία

 • Παρατηρήσεις

 • Όροι χρήσης

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση