Αγαπητοί/ές φίλοι/ες του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης, με θέμα:

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ»

Σκοπός σεμιναρίου:

H υποχρεωτική ηλεκτρονική διαχείριση και διακίνηση εγγράφων με την χρήση ψηφιακής υπογραφής όπως θεσπίσθηκε στο δημόσιο τομέα με το Ν. 4440/2016 (Άρθρο 24), δυνάμει του οποίου η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής δεν μπορεί να υπερβεί την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Θεματικές Ενότητες:

 • Ανάλυση του Νομοθετικού Πλαισίου για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων
 • Διαδικασίες εφαρμογής
 • Πλεονεκτήματα εφαρμογής ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων.
 • Απαιτήσεις σε εξοπλισμό για ηλεκτρονικό πρωτόκολλο – διακίνηση εγγράφων.
 • Εσωτερικός Κανονισμός Φορέα
 • Επίδειξη εφαρμογής ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και διακίνησης εγγράφων Πάπυρος, Ίριδα
 • Εκτενή αναφορά στο σύστημα Ίριδας.
 • Έργο ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και διακίνησης εγγράφων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής.
 • Διαλειτουργικότητα των ΣΗΔΕ.
 • Υποστήριξη, ασφάλεια και αντιγράφων ασφαλείας των ΣΗΔΕ.
 • Εκπαίδευση προσωπικού του φορέα.
 • Ανάλυση του Θεσμικό πλαισίου για τις ψηφιακές υπογραφές.
 • PKI – Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού.
 • Χρήση ψηφιακών υπογραφών για υπογραφή ηλεκτρονικών εγγράφων.
 • Όλες οι απαραίτητες εφαρμογές για την υποστήριξη ψηφιακών υπογραφών.
 • Ασφαλή χρονοσήμανση.
 • Επίδειξη εφαρμογής ψηφιακών υπογραφών.
 • Θεσμικό Πλαίσιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
 • Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, ψηφιακές υπογραφές, ανοιχτά δεδομένα, παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, διαδικτυακές πύλες.
 • Κεντρική διαδικτυακή πύλη ΕΡΜΗΣ, Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 1ης και 2ης κατηγορίας.

Απευθύνεται σε:

Μέλη της Διοίκησης και εργαζομένους, που ασχολούνται με την διαχείριση και τη διακίνηση εγγράφων (Δήμοι, Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες, Δημοτικά και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Δημοτικές επιχειρήσεις, ΝΠΔΔ, Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, Ανεξάρτητες Αρχές, Ρυθμιστικές Αρχές).

Προσκεκλημένος εισηγητής:

Παπανικολάου Γεώργιος, Προϊστάμενος του τμήματος Πληροφορικής στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης


Στο κόστος του σεμιναρίου περιλαμβάνονται επιπλέον παροχή εκπαιδευτικού υλικού.

 • Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευχέρεια να λύσουν τυχόν απορίες που μπορεί να δημιουργηθούν κατά την παρακολούθηση.
 • Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.