Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα:

«Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) για Δήμους»

Σκοπός σεμιναρίου:

Οι καταρτιζόμενοι θα κατανοήσουν την αξία και τους τρόπους της οργανωμένης ψηφιακής καταγραφής της γεωγραφικής πληροφορίας, της χωρικής επεξεργασίας της και της παρουσίασης της για τη διαχείριση των αρμοδιοτήτων τους και για τη λήψη αποφάσεων.

Θα μάθουν πως αποκτούν και πως χρησιμοποιούν τα κυριότερα λογισμικά GIS. Θα μπορούν να περιγράψουν τις εξειδικευμένες ανάγκες τους για εφαρμογές GIS και να συνομιλούν με ειδικούς ως προς τους τρόπους ικανοποίησης των αναγκών τους. Θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν εφαρμογές GIS. Θα αποκτήσουν τη βασική θεωρητική και πρακτική βάση για χρήση και εφαρμογή λύσεων GIS.

Θεματικές Ενότητες:

Α. Γνωριμία με τις έννοιες και δυνατότητες των GIS

 • Ρόλος των GIS στο σημερινό παραγωγικό μοντέλο
 • Βασικές έννοιες γεωχωρικών δεδομένων και συστημάτων (GIS)
 • Διαθέσιμες λύσεις λογισμικών (εμπορικά λογισμικά και ελεύθερα)
 • Επεξεργασίες γεωγραφικών δεδομένων
 • Χαρτογραφική παρουσίαση

Β. Ενδεικτικές εφαρμογές, χρήση και δυνατότητες GIS που θα παρουσιαστούν

 • Ηλεκτροφωτισμός
 • Άδειες κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (π.χ. τραπεζοκαθίσματα)
 • Άδειες εκσκαφής και τεχνικά έργα
 • Δημοτικό Κτηματολόγιο – Κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι
 • Πολεοδομικές ρυθμίσεις και άδειες
 • Διαχείριση κρίσεων

Απευθύνεται σε:

 • Στελέχη Τεχνικών Υπηρεσιών,
 • Δόμησης, Υποδομών και Πολεοδομίας,
 • Εργοτάξια,
 • Καθαριότητα,
 • Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών

Προσκεκλημένος εισηγητής:

Τσιωνάς Ιωάννης: Τοπογράφος Μηχ/κος, MSc IS, MBA, MEd

Σημείωση:

Το Β’ μέρος περιλαμβάνει ασκήσεις τις οποίες μπορείτε απλώς να παρακολουθήσετε ή μπορείτε να τις εκτελείτε οι ίδιοι. Για να έχετε τη δυνατότητα να τις εκτελείτε είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε στον ΗΥ που θα χρησιμοποιείτε ένα ελεύθερο λογισμικό GIS (QGIS). Θα πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχειριστή στον ΗΥ ή να το εγκαταστήσει ο διαχειριστής. Επίσης θα εγγραφείτε σε online υπηρεσία GIS οπότε θα πρέπει να σας επιτρέπεται η πρόσβαση στη συγκεκριμένη διεύθυνση του ιστότοπου (ArcGIS online). Για λεπτομέρειες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. (Απαιτείτε να υπάρχει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)).

Ημερ/νία & ώρα διεξαγωγής: Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 & ώρα: 9:00-15:00

Παρακολούθηση: Δυνατότητα συμμετοχής καταρτιζομένων από όλη την Ελλάδα, μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning)


 • Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευχέρεια να λύσουν τυχόν απορίες που μπορεί να δημιουργηθούν κατά την παρακολούθηση.
 • Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.
 • Στο κόστος του σεμιναρίου περιλαμβάνονται παροχή εκπαιδευτικού υλικού.

Αίτηση συμμετοχής

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) για Δήμους (Τηλεκατάρτιση 2020.07.10)

 • Στοιχεία Τιμολόγησης

 • Επιπλέον Στοιχεία

 • Παρατηρήσεις

 • Όροι χρήσης

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση