Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα:

«ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΤΑ»

Σκοπός σεμιναρίου:

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την συνένωση του Καλλικράτη ανέλαβαν επιπλέον 197 αρμοδιότητες. Εντούτοις, η συνένωση θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ισχυρό πλεονέκτημα έναντι της συγκέντρωσης. Σε καιρούς ύφεσης τα συστήματα αναδιοργανώνονται. Η δημόσια διοίκηση οφείλει να αποτελεί αδιάλειπτο πολιτισμό και όχι Πίθο των Δαναΐδων.

Αυτό αποσκοπεί:

 1. Αποτελεσματική δημόσια διοίκηση: να εστιάζει τόσο στο θεσμικό οικοδόμημα όσο και στο ανθρώπινο δυναμικό
 2. Δημοκρατικό κράτος: διαφάνεια, λογοδοσία, ανεξαρτησία
 3. Δημόσια διαχείριση: η παροχή υπηρεσιών, ο σεβασμός στη συνέχεια της δημόσιας διοίκησης & όχι η άσκηση δημόσιας εξουσίας

Θεματικές Ενότητες:

 1. Εξορθολογισμός δαπανών: εύρεση άλλων πηγών εσόδων και μείωση συγκεκριμένων δαπανών
 2. Αναπτυξιακές προοπτικές: διερεύνηση άλλων πηγών εσόδων & διερεύνηση πηγών χρηματοδότησης για την υλοποίηση επιχειρησιακού σχεδίου δράσης.

 

Απευθύνεται σε:

 • Αιρετούς,
 • Μετακλητούς
 • Υπαλλήλους (ανεξαρτήτου Δ/νσεων/Τμημάτων)

Προσκεκλημένη Εισηγήτρια:

Εξαδακτύλου Βίκυ: BA Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος, MSc Κλιματική Αλλαγή, MBA 6Σ Δημόσιας Διοίκησης,  Προετοιμασία δομών για εσωτερικό έλεγχο, αναπτυξιακά προγράμματα, ψηφιακή και διοικητική ανασυγκρότηση, Γενική Γραμματέας Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής:
Πέμπτη 20 Μαΐου 2021, 9:00-15:00

Τρόπος παρακολούθησης:
Δυνατότητα συμμετοχής καταρτιζομένων από όλη την Ελλάδα, μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning)

 • Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Εξορθολογισμός Δαπανών Και Αναπτυξιακές Κατευθύνσεις ΟΤΑ

 • Στοιχεία Τιμολόγησης

 • Επιπλέον Στοιχεία

 • Παρατηρήσεις

 • Όροι χρήσης

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση