Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘Κλεισθένης’ διοργανώνουν Επιστημονική Ημερίδα για το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’ (Υ.Α.22766/09-04-2020 ΚΥΑ/Β’1386), με θέμα:

«Οργάνωση & Λειτουργία Δήμου για την Υποβολή Αιτήσεων στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘Αντώνης Τρίτσης’ του Υπουργείου Εσωτερικών»

Θεματικές Ενότητες:

 1. Θεσμικό Πλαίσιο
 2. Προσκλήσεις Αναπτυξιακού Προγράμματος & Επιλεξιμότητα Προτάσεων
 3. Σύσταση Επιτελικής Ομάδας Διαχείρισης Έργου
 4. Συγκρότηση Επιτροπής Αιρετών, Μετακλητών & Υπηρεσιακών Στελεχών
 5. Διοικητικές Διαδικασίες για την Υποβολή Αιτημάτων
 6. Συνεργασία με Μελετητές
 7. Παρακολούθηση Ωρίμανσης & Υποβολής Αιτημάτων
 8. Επικοινωνία με Υπουργείο Εσωτερικών για Κριτήρια Επιλογής
 9. Διαδικασία Χρηματοδότησης
 10. Παρουσίαση Επιλεγμένων Προσκλήσεων

 

Απευθύνεται σε:

Η Επιστημονική Ημερίδα απευθύνεται σε:

 • Δημάρχους, Γενικούς Γραμματείς,
 • Επιστημονικούς Συμβούλους ή Ειδικούς Συνεργάτες Δημάρχου,
 • Αντιδημάρχους Διοικητικών, Οικονομικών, Τεχνικών & Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Καθαρής Πόλης,
 • Προϊσταμένους Διευθύνσεων & Τμημάτων Υπηρεσιών,
 • όπως και σε Αιρετά, Μετακλητά & Υπηρεσιακά στελέχη εν γένει που διαχειρίζονται και έχουν αρμοδιότητα τους την υποβολή & διαχείριση προσκλήσεων χρηματοδότησης αναπτυξιακών δράσεων των Δήμων (από Εθνικά ή Ευρωπαϊκά Προγράμματα).

Προσκεκλημένοι Εισηγήτες:

 • Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης:
  Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης, Δρ. Διεθνών Σχέσεων, Γενικός Γραμματέας Δήμου Νέας Σμύρνης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»

«Στάδια & Διαχείριση Προετοιμασίας Δήμου για την Υποβολή Αιτημάτων στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ‘Αντώνης Τρίτσης’»

 • Δρ. Βασίλειος Αναλυτής:
  Χημικός Μηχανικός, Ειδίκευση στην Διοίκηση Επιχειρήσεων & σε Θέματα Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Δρ. Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Γενικός Γραμματέας Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού

«Προετοιμασία & Τεχνικές Συμβουλές για την Υποβολή Πρότασης Δήμου στην Πρόσκληση ΑΤ04: Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης & Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων»

 • Ελένη Χαλβατζά:
  Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ειδίκευση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση & στη Δημόσια Διοίκηση, π. Διευθύντρια Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Πληροφορικής Δήμου Αθηναίων, Γενική Γραμματέας Δήμου Αγίου Δημητρίου

«Προετοιμασία & Τεχνικές Συμβουλές για την Υποβολή Πρότασης Δήμου στην Πρόσκληση ΑΤ08: Ψηφιακή Σύγκλιση»

 • Ελένη Γατσούλη
  Πολιτικός Μηχανικός, Στέλεχος Τεχνικής Υπηρεσίας στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, Υπεύθυνη υποβολής προτάσεων Δήμου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

«Προετοιμασία & Τεχνικές Συμβουλές για την Υποβολή Πρότασης Δήμου στην Πρόσκληση ΑΤ10: Συντήρηση Δημοτικών Ανοιχτών Αθλητικών Χώρων, Σχολικών Μονάδων, Προσβασιμότητα ΑμεΑ»

 • Δρ. Μιλτιάδης Κύρκος:
  Πολιτικός Μηχανικός, Ειδίκευση Δομοστατικού, Ειδίκευση Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δρ. Αντισεισμικού Σχεδιασμού, Γενικός Γραμματέας Δήμου Αγίας Παρασκευής

«Προετοιμασία & Τεχνικές Συμβουλές για την Υποβολή Πρότασης Δήμου στην Πρόσκληση ΑΤ11: Προτεραιότητα για την Ασφάλεια στην Παιδεία»

Συντονιστές

 • Μαίρη Γαλαζούλα:
  Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ειδίκευση στη Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων, Στέλεχος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Γενική Γραμματέας Δήμου Ηρακλείου (Αττικής)
 • Αλέξανδρος Παπαϊωάννου:
  Διευθυντής Ινστιτούτου Ανάπτυξης Απασχόλησης

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής:
Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020, 10:00 – 14:00

Τρόπος παρακολούθησης:
Δυνατότητα συμμετοχής καταρτιζομένων από όλη την Ελλάδα, μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning)

Σας ενημερώνουμε ότι ο αριθμός των
συμμετοχών είναι περιορισμένος.

 • Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, θα χορηγηθεί Βεβαίωση Συμμετοχής από τους δύο φορείς διοργάνωσης.

Λόγω του αυξημένου αριθμού συμμετεχόντων, έχουν ολοκληρωθεί οι εγγραφές για την ημερίδα στις 14/12/2020. Η ημερίδα θα υλοποιηθεί εκ νέου στις 18/12/2020 και μπορείτε να εκδηλώνεται ενδιαφέρον μέσω του παρακάτω συνδέσμου: shorturl.at/ijD12