Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα:

 «ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α’)-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 100 ΤΟΥ Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α’) ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ»


Θεματικές Ενότητες:

 • Νομοθετικό πλαίσιο-κρίσιμες διατάξεις
 • Προϋποθέσεις συμμετοχής στην διαδικασία επιλογής και κωλύματα υποψηφιότητας
 • Κριτήρια επιλογής – μοριοδότηση υποψηφίων
 • Διαδικασία επιλογής με αναλυτική παρουσίαση των υπηρεσιακών ενεργειών
 • Παύση – κένωση – σύσταση θέσεων Προϊσταμένων
 • Προϋποθέσεις και διαδικασία αναπλήρωσης

Απευθύνεται σε:

Το πρόγραμμα αφορά τους Δήμους, τους Συνδέσμους, τα Δημοτικά και Κοινοτικά Ιδρύματα και τα Ν.Π.Δ.Δ. των ΟΤΑ.

Προσκεκλημένοι εισηγητές:
Δήμου Μαργαρίτα: Στέλεχος ΟΤΑ, Οικονομολόγος

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής:
Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019, 9:00-15:00

Παρακολούθηση:
Δυνατότητα συμμετοχής καταρτιζομένων από όλη την Ελλάδα, μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning)


 • Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευχέρεια να λύσουν τυχόν απορίες που μπορεί να δημιουργηθούν κατά την παρακολούθηση.
 • Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.
 • Στο κόστος του σεμιναρίου περιλαμβάνονται επιπλέον παροχή εκπαιδευτικού υλικού.

Αίτηση συμμετοχής:

Επιλογή Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Σύμφωνα Με Τις Διατάξεις Του Ν.4369/2016 (Φ.Ε.Κ. 33/Α')-Εφαρμογή Του Άρθρου 100 Του Ν.3584/2007 (Τηλεκατάρτιση)

 • Στοιχεία Τιμολόγησης

 • Επιπλέον Στοιχεία

 • Παρατηρήσεις

 • Όροι χρήσης

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση