Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα:

 «ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α’)-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 100 ΤΟΥ Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α’) ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ»


Θεματικές Ενότητες:

  • Νομοθετικό πλαίσιο-κρίσιμες διατάξεις
  • Προϋποθέσεις συμμετοχής στην διαδικασία επιλογής και κωλύματα υποψηφιότητας
  • Κριτήρια επιλογής – μοριοδότηση υποψηφίων
  • Διαδικασία επιλογής με αναλυτική παρουσίαση των υπηρεσιακών ενεργειών
  • Παύση – κένωση – σύσταση θέσεων Προϊσταμένων
  • Προϋποθέσεις και διαδικασία αναπλήρωσης

Απευθύνεται σε:

Το πρόγραμμα αφορά τους Δήμους, τους Συνδέσμους, τα Δημοτικά και Κοινοτικά Ιδρύματα και τα Ν.Π.Δ.Δ. των ΟΤΑ.

Προσκεκλημένοι εισηγητές:
Δήμου Μαργαρίτα: Στέλεχος ΟΤΑ, Οικονομολόγος

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής:
Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019, 9:00-15:00

Παρακολούθηση:
Δυνατότητα συμμετοχής καταρτιζομένων από όλη την Ελλάδα, μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning)


  • Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευχέρεια να λύσουν τυχόν απορίες που μπορεί να δημιουργηθούν κατά την παρακολούθηση.
  • Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.
  • Στο κόστος του σεμιναρίου περιλαμβάνονται επιπλέον παροχή εκπαιδευτικού υλικού.