Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα:

“Έλεγχος συστημάτων εσωτερικού ελέγχου των ΟΤΑ από το Ελεγκτικό συνέδριο”

Θεματικές Ενότητες:

 • Παρουσίαση και ανάλυση των διατάξεων της Απόφασης ΦΓ8/28662/2020 «Διαδικασία Ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο της ύπαρξης, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στους φορείς που υπάγονται στην ελεγκτική του δικαιοδοσία»
 • Παρουσίαση και ανάλυση των διατάξεων της Απόφασης ΦΓ8/55081/2020  «Ορισμός Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου εντός του Ελεγκτικού Συνεδρίου», στην οποία αποτυπώθηκε η αντίληψη του Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου αναφορικά με το περιεχόμενο του εσωτερικού ελέγχου και τα όργανα άσκησης αυτού
 • Οργάνωση συστήματος ενδογενούς ελέγχου από τους ΟΤΑ
 • Παρουσίαση και ανάλυση των διατάξεων του ν. 4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση».

 

Απευθύνεται σε:

 • Αιρετοί και στελέχη των ΟΤΑ που έχουν αρμοδιότητα την διαχείριση δημοσίου χρήματος με κάθε έννοια.
 • Αρμόδιοι διαγωνιστικών διαδικασιών σε όλα τα στάδια ανάθεσης από όλες τις υπηρεσίες που έχουν την αρμοδιότητα διενέργειας διαγωνισμών και ελέγχου των διαγωνιστικών διαδικασιών,
 • Εισηγητές μελετών,
 • Στελέχη Οικονομικών Τμημάτων, Τμήματος Προμηθειών, Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου κ.λ.π.

Προσκεκλημένος Εισηγητής:

Γκιουλετζή Κωνσταντία: Οικονομολόγος, Ελέγκτρια δαπανών και εσόδων

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής:
Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021, 9:00-15:00

Τρόπος παρακολούθησης:
Δυνατότητα συμμετοχής καταρτιζομένων από όλη την Ελλάδα, μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning)

 • Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Έλεγχος συστημάτων εσωτερικού ελέγχου των ΟΤΑ από το Ελεγκτικό συνέδριο

 • Στοιχεία Τιμολόγησης

 • Επιπλέον Στοιχεία

 • Παρατηρήσεις

 • Όροι χρήσης

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση