Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα:

«Έλεγχος & Εκκαθάριση Δαπανών Προμηθειών – Υπηρεσιών, Μελετών & Έργων
για την πληρωμή Χρηματικών Ενταλμάτων»

Πρόσφατες αλλαγές με τον νόμο 4700/2020

Σκοπός σεμιναρίου:

Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδευθούν οι συμμετέχοντες σε πληθώρα θεμάτων νομιμότητας στο πλαίσιο του ελέγχου από τις υπηρεσίες εκκαθάρισης των ίδιων των φορέων μετά την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου. Θα παρουσιασθούν κυρίως τα λάθη νομιμότητας που οι φορείς επαναλαμβάνουν συχνά κατά την διενέργεια δαπανών και που ξεκινούν ακόμη από το στάδιο σχεδιασμού μιας δαπάνης. Για τον λόγο αυτό το πρόγραμμα αφορά όλα τα στελέχη που συμμετέχουν στο επίπεδο του προγραμματισμού δαπανών και όχι μόνο τα στελέχη της εκκαθάρισης. Επιπρόσθετα θα γίνει σύντομη ενημέρωση σε όλες τις αλλαγές που προκύπτουν στον έλεγχο του προσυμβατικού ελέγχου και του ελέγχου εν’ γένει από το Ελεγκτικό Συνέδριο μετά την ισχύ του νόμου 4700/2020.

Θεματικές Ενότητες:

 1. Απευθείας ανάθεση
 2. Συνοπτικός Διαγωνισμός
 3. Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση
 4. Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
 5. Ανοικτή διαδικασία

Σε κάθε ενότητα θα γίνει αναφορά στις εξής θεματολογίες:

 • Νομικό πλαίσιο απευθείας ανάθεσης
 • Δικαιολογητικά Χρηματικού Εντάλματος
 • Κρατήσεις, Φ.Π.Α.
 • Πρόσφατη Νομολογία

Απευθύνεται σε:

 • Δήμους, τις δημοτικές επιχειρήσεις, Συνδέσμους, ΔΕΥΑ,
 • Δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
 • Διευθυντές & Στελέχη Οικονομικών & Ταμειακών Υπηρεσιών,
 • Προϊσταμένους & στελέχη Λογιστηρίων,
 • Και γενικότερα σε όσα στελέχη ασχολούνται με θέματα της τιμολόγησης

Προσκεκλημένη Εισηγήτρια:

Γκιουλετζή Κωνσταντία: Οικονομολόγος, Ελέγκτρια δαπανών και εσόδων

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής:
Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021, 9:00-15:00

Τρόπος παρακολούθησης:
Δυνατότητα συμμετοχής καταρτιζομένων από όλη την Ελλάδα, μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning)

 • Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Έλεγχος & Εκκαθάριση Δαπανών Προμηθειών - Υπηρεσιών, Μελετών & Έργων

 • Στοιχεία Τιμολόγησης

 • Επιπλέον Στοιχεία

 • Παρατηρήσεις

 • Όροι χρήσης

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση