Σας καλούμε να συμμετέχετε, στην ημερίδα που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα:

«Έλεγχος Νομιμότητας – Κανονικότητας και Εκκαθάριση δαπανών για προμήθειες και υπηρεσίες σε ΟΤΑ.»

Σκοπός:

Το σεμινάριο σχεδιάστηκε ώστε να παρουσιαστούν οι βασικές ενότητες του ελέγχου μιας δαπάνης προμήθειας/υπηρεσίας και να αναλυθούν τα ελεγκτικά στάδια ανά εμπλεκόμενη υπηρεσία ώστε οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν το πλέγμα των ενεργειών και πράξεων της διοίκησης που απαιτούνται για την νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών. Επιπλέον, θα γίνει αναλυτική αναφορά στην διαδικασία εκκαθάρισης των δαπανών που ουσιαστικά αποτελεί το τελευταίο στάδιο του ελέγχου νομιμότητας το οποίο όμως εξαρτάται από την τήρηση της νομιμότητας και κανονικότητας όλων των προηγούμενων σταδίων.  Τέλος, θα επισημανθούν κρίσιμα ζητήματα της νομολογίας μη νόμιμων δαπανών προκειμένου οι φορείς να αποφεύγουν τα συστηματικά λάθη στην καθημερινή τους λειτουργία.

Απευθύνεται σε:  

Όλα τα στελέχη των ΟΤΑ που ασχολούνται με διαγωνιστικές διαδικασίες σε όλα τα στάδια ανάθεσης και από όλες τις υπηρεσίες που έχουν την αρμοδιότητα διενέργειας διαγωνισμών και ελέγχου των διαγωνιστικών διαδικασιών. (Εισηγητές μελετών,  Στελέχη Οικονομικών Τμημάτων, Στελέχη Τμήματος Προμηθειών κ.λ.π.)

Προσκεκλημένη εισηγήτρια:

Αδαμαντίδου Έλσα, Προϊσταμένη μονάδας παρακολούθησης διαγωνισμών , Υπεύθυνη προγραμμάτων ΚΔΕΟΔ

Ημερομηνία & Ώρα διεξαγωγής:

Παρασκευή 5 Απριλίου 2019, ώρες: 9:00-15:00

Τόπος διεξαγωγής:

Δια ζώσης στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, Γεωργίου Κασιμάτη (τέως Λουδοβίκου) 1, στον Πειραιά

Δείτε το Πρόγραμμα της Ημερίδας

Λεπτομέρειες Πληρωμής:

* ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK
Αριθμός λογαριασμού κατάθεσης: 0026.0224.77.0200608520
Μέσω e-banking: IBAN GR4702602240000770200608520

* ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αριθμός λογαριασμού: 20100132420
Μέσω e-banking: IBAN GR3601102010000020100132420

(οποιαδήποτε τραπεζικά έξοδα μέσω e-banking επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συμμετέχοντα)

Δικαιούχος ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ως αιτιολογία κατάθεσης, γράφετε το «Όνομα Φορέα» σας και «Αριθμό τιμολογίου»