Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα:

«Έλεγχοι Επιδόσεων στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Θεωρία και Πράξη κατά την διενέργεια τους στον τομέα των δημοσίων έργων»

Στόχοι Σεμιναρίου:

 • Η κατανόηση του αντικειμένου των έλεγχων απόδοσης εντός των  φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
 • Η κατανόηση της  διάκρισης του ελέγχου απόδοσης από τις άλλες μορφές ελέγχων.
 • Η πρακτική εφαρμογή του από  τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης  στον τομέα των δημοσίων έργων.

Απευθύνεται σε:
 • Σε Διοικητικά, Οικονομικά και Τεχνικά στελέχη του Δημοσίου Τομέα που συμμετέχουν στον προγραμματισμό, σχεδιασμό, υλοποίηση, εκτέλεση, πληρωμή και παρακολούθηση δημοσίων έργων.
 • Σε Εσωτερικούς ελεγκτές μονάδων εσωτερικού έλεγχου.
 • Σε φοιτητές οικονομικών και πολιτικών επιστημών.

Θεματικές Ενότητες:

Παρουσίαση της Γενικής Έννοιας του Ελέγχου απόδοσης

Εννοιολογική επεξήγηση του πλαισίου των 3Es: Economy, Eficiency, Effectiveness (Οικονομία, αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα). Case  Study και ασκήσεις κατανόησης, Performance quiz

Επιλογή και καθορισμός ενός ελέγχου απόδοσης.

Διεξαγωγή συνάντησης για την Αξιολόγηση και τον Ορισμό των κινδύνων. Διατύπωση της ερωτήματος ελέγχου.  Ασκήσεις κατανόησης. Performance quiz

Σχεδιασμός ελέγχου επίδοσης.

Καθορισμός του ελεγκτικού σκοπού. Κριτήρια ελέγχου. Ελεγκτικά τεκμήρια. Σχεδιασμός πλάνου ελεγκτικών τεκμηρίων. Εργαλεία κατασκευής πλάνου. Εγκρίσεις πλάνου από την ανώτατη διοίκηση. Ασκήσεις κατανόησης, Performance quiz.

Διεξαγωγή ελέγχου επίδοσης

Απόκτηση ποιοτικών και ποσοτικών τεκμηρίων (σχετικότητα και αξιοπιστία). Αποφυγή συνηθισμένων λαθών κατά την αποφυγή συμπερασμάτων. Ορθή χρήση ελεγκτικού υλικού άλλων φορέων. Ασκήσεις κατανόησης, Performance quiz.

Υποβολή έκθεσης και παρακολούθηση ελέγχου επίδοσης.

Κανόνες σύνταξης της έκθεσης. Ανασκόπηση της έκθεσης. Έκδοση της έκθεσης. Παρακολούθηση της έκθεσης. Παρουσίαση καλών πρακτικών. Ασκήσεις κατανόησης, Performance quiz.

Προσκεκλημένοι εισηγητές:
Γκιουλετζή Κωνσταντίνα (Οικονομολόγος, Ελέγκτρια δαπανών και Εσόδων, Εισηγήτρια Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης)

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής:
Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020, 9:00-15:00

Παρακολούθηση:
Δια ζώσης παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη, στα γραφεία του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Απασχόλησης, Δωδεκανήσου 23

Σημείωση: Το Σεμινάριο είναι πλήρως δυναμικό και διαδραστικό, με δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής συμπλήρωσης εκθέσεων αποβλήτων βάσει μελετών περίπτωσης και δεδομένων που θα επιλέξουν οι συμμετέχοντες.

 • Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευχέρεια να λύσουν τυχόν απορίες που μπορεί να δημιουργηθούν κατά την παρακολούθηση.
 • Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.
 • Στο κόστος του σεμιναρίου περιλαμβάνονται επιπλέον παροχή εκπαιδευτικού υλικού.

Αίτηση συμμετοχής:

Έλεγχοι Επιδόσεων στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Θεωρία και Πράξη κατά την διενέργεια τους στον τομέα των δημοσίων έργων. (Θεσσαλονίκη)

 • Στοιχεία Τιμολόγησης

 • Επιπλέον Στοιχεία

 • Παρατηρήσεις

 • Όροι χρήσης

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση