Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα:

“Δημοσιονομικός Έλεγχος Φορέων Γενικής Κυβέρνησης”

Σκοπός σεμιναρίου:

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα, στοχεύει  στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας και ικανοτήτων  από τα  στελέχη του δημοσίου τομέα ώστε να υποστηρίξουν αποτελεσματικά το έργο  των οικονομικών τμημάτων των υπηρεσιών τους σε ότι αφορά την τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων στην διαχείριση του δημοσίου χρήματος.

Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι η παρουσίαση  και ανάλυση θεωρητικών και  πρακτικών θεμάτων  κατά την διενέργεια ενός δημοσιονομικού ελέγχου από τους εσωτερικούς ή εξωτερικούς ελεγκτές που έχουν αρμοδιότητα. Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου θα επιμορφωθούν οι συμμετέχοντες στις βασικές ενότητες που οι ελεγκτές επικεντρώνονται προκειμένου να τεκμηριώσουν την νόμιμη δράση του φορέα κατά την διαχείριση του δημοσίου χρήματος.

Θεματικές Ενότητες:

 1. Δεσμεύσεις πιστώσεων από τις οικονομικές υπηρεσίες των φορέων της γενικής κυβέρνησης
 2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (Ν.Δ. 496/1974, ν. 3852/2010, Π.Δ. 30/1996, ν. 4337/2016, Π.Δ. 80/2016)
 3. Διαδικασία διενέργειας δεσμεύσεων πιστώσεων π/υ φορέων γενικής κυβέρνησης ( Π.Δ. 80/2016)
 4. Ευθύνες – ακυρότητες – ασυμβίβαστα ((Ν.Δ. 496/1974, ν. 3852/2010, Π.Δ. 30/1996, ν. 4337/2016, Π.Δ. 80/2016, 2/77792/0026/26-09- 2016)
 5. Δημοσιονομικός έλεγχος : βασικές αρχές, έννοιες και ορισμοί
 6. Επίκαιρα ευρήματα και συστάσεις προς τους φορείς της γενικής κυβέρνησης
 7. Έλεγχος, εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωμής δαπανών φορέων της γενικής κυβέρνησης.

Απευθύνεται σε:

 • Αιρετοί και στελέχη των ΟΤΑ που έχουν αρμοδιότητα την διαχείριση δημοσίου χρήματος με κάθε έννοια.
 • Αρμόδιοι διαγωνιστικών διαδικασιών σε όλα τα στάδια ανάθεσης από όλες τις υπηρεσίες που έχουν την αρμοδιότητα διενέργειας διαγωνισμών και ελέγχου των διαγωνιστικών διαδικασιών,
 • Εισηγητές μελετών,
 • Στελέχη Οικονομικών Τμημάτων, Τμήματος Προμηθειών, Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου κ.λ.π.

Προσκεκλημένος Εισηγητής:

Γκιουλετζή Κωνσταντία: Οικονομολόγος, Ελέγκτρια δαπανών και εσόδων

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής:
Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021, 9:00-15:00

Τρόπος παρακολούθησης:
Δυνατότητα συμμετοχής καταρτιζομένων από όλη την Ελλάδα, μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning)

 • Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

"Δημοσιονομικός Έλεγχος Φορέων Γενικής Κυβέρνησης"

 • Στοιχεία Τιμολόγησης

 • Επιπλέον Στοιχεία

 • Παρατηρήσεις

 • Όροι χρήσης

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση