Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα:

Διαδικασίες και θέματα Έκδοσης Αδειών Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) στους Ο.Τ.Α

Θεματικές Ενότητες:

 • Σύντομο ιστορικό Κ.Υ.Ε.
 • Ορισμοί
 • Κατηγορίες Κ.Υ.Ε.
 • Εισαγωγή στις προϋποθέσεις λειτουργίας
 • Εισαγωγή στη διαδικασία αδειοδότησης
 • Προϋποθέσεις λειτουργίας Κ.Υ.Ε.
 • Απαιτούμενα δικαιολογητικά
 • Τρόποι αδειοδότησης
 • Τροποποιήσεις – ανανεώσεις παλαιών αδειών
 • Μεταβιβάσεις
 • Ιδιαιτερότητες και προβλήματα που προκύπτουν κατά την έκδοση των αδειών

Απευθύνεται σε:

 • Επαγγελματικούς κλάδους που επιθυμούν:
  • Να ενημερωθούν σε βάθος σχετικά με τη λειτουργία των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
  • Να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους στον τομέα έκδοσης των σχετικών αδειών
  • Να ανταποκρίνονται στις τροποποιήσεις και ανανεώσεις αδειών λειτουργίας, των υφιστάμενων Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.)
 • Όσους επιθυμούν να είναι ενήμεροι για τον συγκεκριμένο τομέα όπως:
  • Υπαλλήλους Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συναφούς επαγγελματικού αντικειμένου
  • Ιδιώτες – επιχειρηματίες που επιθυμούν να ιδρύσουν επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος ή και να τροποποιήσουν/ ανανεώσουν τις υφιστάμενες άδειες λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.)

Με την ολοκλήρωση της Ημερίδας, οι συμμετέχοντες θα:

 • Κατανοούν τη σημασία του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.).
 • Γνωρίζουν τις κατηγορίες των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.).
 • Έχουν αποκτήσει επαρκείς γνώσεις για τους σχετικούς Νόμους/ Διατάξεις.
 • Γνωρίζουν τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.).
 • Δύνανται να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την αδειοδότηση Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.).
 • Δύνανται να εκδίδουν ηλεκτρονικά νέες άδειες λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.).
 • Δύνανται να τροποποιήσουν και να ανανεώσουν άδειες λειτουργίας υφιστάμενων Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.).
 • Αποκτήσουν εξοικείωση με τη διαδικασία έκδοσης αδειών σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Αποκτήσουν εξοικείωση με όλα τα κρίσιμα σημεία της νομοθεσίας που πρέπει να έχει υπόψιν του ο μηχανικός κατά την κατάθεση φακέλου στους ΟΤΑ.
 • Έχουν την ικανότητα επιλογής της βέλτιστης και πιο βέλτιστης λύσης (σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο) προς όφελος του πελάτη.

Προσκεκλημένος Εισηγητής:

Μαρία Σαρηγιαννίδου: ΠΕ Διοικητικού, Αναπληρώτρια Πρ. Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής:
Παρασκευή 26 Μαΐου 2023, 9:00-15:00

Τρόπος παρακολούθησης:
Δυνατότητα συμμετοχής καταρτιζομένων από όλη την Ελλάδα, μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning)

 • Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Πρόσκληση σε ημερίδα: Διαδικασίες και θέματα Έκδοσης Αδειών Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

 • Όροι χρήσης

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση