1 Στοιχεία

Ταξινόμιση ανά

  Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα: «Διαδικασίες και θέματα Έκδοσης Αδειών Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) στους Ο.Τ.Α.» Θεματικές Ενότητες: Σύντομο ιστορικό Κ.Υ.Ε. Ορισμοί Κατηγορίες Κ.Υ.Ε. Εισαγωγή στις προϋποθέσεις λειτουργίας Εισαγωγή στη διαδικασία αδειοδότησης Προϋποθέσεις λειτουργίας Κ.Υ.Ε. Απαιτούμενα δικαιολογητικά Τρόποι αδειοδότησης Τροποποιήσεις – ανανεώσεις παλαιών αδειών Μεταβιβάσεις Ιδιαιτερότητες και προβλήματα που προκύπτουν κατά την έκδοση των αδειών Απευθύνεται σε: Επαγγελματικούς κλάδους που επιθυμούν: Να ενημερωθούν σε βάθος σχετικά με τη λειτουργία των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους στον τομέα έκδοσης των σχετικών αδειών Να ανταποκρίνονται στις τροποποιήσεις και ανανεώσεις αδειών λειτουργίας, των υφιστάμενων Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) Όσους επιθυμούν να είναι ενήμεροι για τον συγκεκριμένο τομέα όπως: Υπαλλήλους Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συναφούς επαγγελματικού αντικειμένου Ιδιώτες – επιχειρηματίες που επιθυμούν να ιδρύσουν επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος ή και να τροποποιήσουν/ ανανεώσουν τις υφιστάμενες άδειες λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) Με την ολοκλήρωση της Ημερίδας, οι συμμετέχοντες θα: Έχουν κατανοήσει την σημασία του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε), Γνωρίζουν τις κατηγορίες των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε) Έχουν αποκτήσει επαρκείς γνώσεις των σχετικών νόμων / διατάξεων.  Γνωρίζουν τις προϋποθέσεις για την λειτουργία Καταστημάτων […]