55 Στοιχεία

Ταξινόμιση ανά

  Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα: «Διαδικασίες και θέματα Έκδοσης Αδειών Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) στους Ο.Τ.Α.» Θεματικές Ενότητες: Σύντομο ιστορικό Κ.Υ.Ε. Ορισμοί Κατηγορίες Κ.Υ.Ε. Εισαγωγή στις προϋποθέσεις λειτουργίας Εισαγωγή στη διαδικασία αδειοδότησης Προϋποθέσεις λειτουργίας Κ.Υ.Ε. Απαιτούμενα δικαιολογητικά Τρόποι αδειοδότησης Τροποποιήσεις – ανανεώσεις παλαιών αδειών Μεταβιβάσεις Ιδιαιτερότητες και προβλήματα που προκύπτουν κατά την έκδοση των αδειών Απευθύνεται σε: Επαγγελματικούς κλάδους που επιθυμούν: Να ενημερωθούν σε βάθος σχετικά με τη λειτουργία των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους στον τομέα έκδοσης των σχετικών αδειών Να ανταποκρίνονται στις τροποποιήσεις και ανανεώσεις αδειών λειτουργίας, των υφιστάμενων Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) Όσους επιθυμούν να είναι ενήμεροι για τον συγκεκριμένο τομέα όπως: Υπαλλήλους Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συναφούς επαγγελματικού αντικειμένου Ιδιώτες – επιχειρηματίες που επιθυμούν να ιδρύσουν επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος ή και να τροποποιήσουν/ ανανεώσουν τις υφιστάμενες άδειες λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) Με την ολοκλήρωση της Ημερίδας, οι συμμετέχοντες θα: Έχουν κατανοήσει την σημασία του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε), Γνωρίζουν τις κατηγορίες των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε) Έχουν αποκτήσει επαρκείς γνώσεις των σχετικών νόμων / διατάξεων.  Γνωρίζουν τις προϋποθέσεις για την λειτουργία Καταστημάτων […]

Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα: “Διαδικασίες και θέματα Έκδοσης Αδειών Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) στους Ο.Τ.Α“ Θεματικές Ενότητες: Σύντομο ιστορικό Κ.Υ.Ε. Ορισμοί Κατηγορίες Κ.Υ.Ε. Εισαγωγή στις προϋποθέσεις λειτουργίας Εισαγωγή στη διαδικασία αδειοδότησης Προϋποθέσεις λειτουργίας Κ.Υ.Ε. Απαιτούμενα δικαιολογητικά Τρόποι αδειοδότησης Τροποποιήσεις – ανανεώσεις παλαιών αδειών Μεταβιβάσεις Ιδιαιτερότητες και προβλήματα που προκύπτουν κατά την έκδοση των αδειών Απευθύνεται σε: Επαγγελματικούς κλάδους που επιθυμούν: Να ενημερωθούν σε βάθος σχετικά με τη λειτουργία των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους στον τομέα έκδοσης των σχετικών αδειών Να ανταποκρίνονται στις τροποποιήσεις και ανανεώσεις αδειών λειτουργίας, των υφιστάμενων Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) Όσους επιθυμούν να είναι ενήμεροι για τον συγκεκριμένο τομέα όπως: Υπαλλήλους Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συναφούς επαγγελματικού αντικειμένου Ιδιώτες – επιχειρηματίες που επιθυμούν να ιδρύσουν επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος ή και να τροποποιήσουν/ ανανεώσουν τις υφιστάμενες άδειες λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) Με την ολοκλήρωση της Ημερίδας, οι συμμετέχοντες θα: Κατανοούν τη σημασία του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.). Γνωρίζουν τις κατηγορίες των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.). Έχουν αποκτήσει επαρκείς γνώσεις για τους σχετικούς Νόμους/ Διατάξεις. Γνωρίζουν τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος […]

Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα: “Έλεγχος συστημάτων εσωτερικού ελέγχου των ΟΤΑ από το Ελεγκτικό συνέδριο” Θεματικές Ενότητες: Παρουσίαση και ανάλυση των διατάξεων της Απόφασης ΦΓ8/28662/2020 «Διαδικασία Ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο της ύπαρξης, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στους φορείς που υπάγονται στην ελεγκτική του δικαιοδοσία» Παρουσίαση και ανάλυση των διατάξεων της Απόφασης ΦΓ8/55081/2020  «Ορισμός Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου εντός του Ελεγκτικού Συνεδρίου», στην οποία αποτυπώθηκε η αντίληψη του Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου αναφορικά με το περιεχόμενο του εσωτερικού ελέγχου και τα όργανα άσκησης αυτού Οργάνωση συστήματος ενδογενούς ελέγχου από τους ΟΤΑ Παρουσίαση και ανάλυση των διατάξεων του ν. 4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση».   Απευθύνεται σε: Αιρετοί και στελέχη των ΟΤΑ που έχουν αρμοδιότητα την διαχείριση δημοσίου χρήματος με κάθε έννοια. Αρμόδιοι διαγωνιστικών διαδικασιών σε όλα τα στάδια ανάθεσης από όλες τις υπηρεσίες που έχουν την αρμοδιότητα διενέργειας διαγωνισμών και ελέγχου των διαγωνιστικών διαδικασιών, Εισηγητές μελετών, Στελέχη Οικονομικών Τμημάτων, Τμήματος Προμηθειών, Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου κ.λ.π. Προσκεκλημένος Εισηγητής: Γκιουλετζή Κωνσταντία: Οικονομολόγος, Ελέγκτρια […]

Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα: «Νέες ελεγκτικές αρμοδιότητες του ελεγκτικού συνεδρίου στους ΟΤΑ» Θεματικές Ενότητες: Παρουσίαση και ανάλυση των διατάξεων του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορούν τις νέες ελεγκτικές αρμοδιότητες του στους ΟΤΑ Είδη ελέγχων Έλεγχοι αξιοπιστίας των λογαριασμών Έλεγχοι συμμόρφωσης Έλεγχοι επιδόσεων Διάκριση ελέγχων ως προς την ελεγκτική προσέγγιση Έλεγχος αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου Απευθείας έλεγχος για τη διαπίστωση δημοσιονομικών πλημμελειών Διάκριση ελέγχων ως προς το αντικείμενο Έλεγχοι συνολικής διαχείρισης Θεματικοί έλεγχοι Εξατομικευμένοι έλεγχοι Απευθύνεται σε: Αιρετοί και στελέχη των ΟΤΑ που έχουν αρμοδιότητα την διαχείριση δημοσίου χρήματος με κάθε έννοια. Αρμόδιοι διαγωνιστικών διαδικασιών σε όλα τα στάδια ανάθεσης από όλες τις υπηρεσίες που έχουν την αρμοδιότητα διενέργειας διαγωνισμών και ελέγχου των διαγωνιστικών διαδικασιών, Εισηγητές μελετών, Στελέχη Οικονομικών Τμημάτων, Τμήματος Προμηθειών, Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου κ.λ.π. Προσκεκλημένος Εισηγητής: Γκιουλετζή Κωνσταντία: Οικονομολόγος, Ελέγκτρια δαπανών και εσόδων Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής: Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021, 9:00-15:00 Τρόπος παρακολούθησης: Δυνατότητα συμμετοχής καταρτιζομένων από όλη την Ελλάδα, μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning) Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα: «My data – Timologio» Σκοπός σεμιναρίου: Να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες το νομοθετικό πλαίσιο και όλες τις εξελίξεις αναφορικά με την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την εφαρμογή Mydata. Θα δοθούν διευκρινήσεις που άπτονται των ιδιαιτεροτήτων των Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων. Θεματικές Ενότητες: Πρόσβαση στην εφαρμογή Εγγραφή χρήστη Επιχείρηση Κατηγορίες παραστατικών Κρατήσεις Κατηγορίες αγαθών / υπηρεσιών Αγαθά / Υπηρεσίες Πελάτες Δημιουργία Προβολή Πελατών  Παραστατικά Έκδοση Αναζήτηση / Προβολή Συνοπτικό Βιβλίο Απευθύνεται σε: Δήμους, τις δημοτικές επιχειρήσεις, Συνδέσμους, ΔΕΥΑ, Δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Νοσοκομεία, Διευθυντές & Στελέχη Οικονομικών & Ταμειακών Υπηρεσιών, Προϊσταμένους & στελέχη Λογιστηρίων, Και γενικότερα σε όσα στελέχη ασχολούνται με θέματα μητρώου δεσμεύσεων Προσκεκλημένος Εισηγητής: Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος: Οικονομολόγος, Προϊστάμενος Λογιστηρίου Δήμου Θεσσαλονίκης Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής: Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021, 9:00-15:00 Τρόπος παρακολούθησης: Δυνατότητα συμμετοχής καταρτιζομένων από όλη την Ελλάδα, μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning) Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Σας καλούμε να συμμετέχετε, στην διαδικτυακή ημερίδα που διοργανώνουν η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (Ελληνική Αστυνομία), η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα:   “Κίνδυνοι και Ασφάλεια στο Διαδίκτυο”     Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο εκτέλεσης αποφάσεων της φυσικής ηγεσίας του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, υλοποιεί προγράμματα ενημερωτικών δράσεων, με στόχο την ενημέρωση μαθητών, γονέων και άλλων ενδιαφερόμενων ιδιωτικών και επαγγελματικών φορέων, για τα εγκλήματα που διαπράττονται στον κυβερνοχώρο, τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την μη ορθή χρήση του και συνακόλουθα την ανάδειξη και παρουσίαση των κανόνων ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου κατά την πλοήγησή τους σε αυτό.         Οι δράσεις αυτές έχουν τύχει ευρύτατης αποδοχής από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και η συμμετοχή και το ενδιαφέρον των πολιτών είναι ιδιαίτερα αυξημένο. Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής: Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021 & ώρες: 10:00-14:00 Εισηγητές: Οι ενημερώσεις πραγματοποιούνται από εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας. Τρόπος παρακολούθησης: Δυνατότητα συμμετοχής καταρτιζομένων από όλη την Ελλάδα, μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning) Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα: «ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΤΑ» Σκοπός σεμιναρίου: Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την συνένωση του Καλλικράτη ανέλαβαν επιπλέον 197 αρμοδιότητες. Εντούτοις, η συνένωση θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ισχυρό πλεονέκτημα έναντι της συγκέντρωσης. Σε καιρούς ύφεσης τα συστήματα αναδιοργανώνονται. Η δημόσια διοίκηση οφείλει να αποτελεί αδιάλειπτο πολιτισμό και όχι Πίθο των Δαναΐδων. Αυτό αποσκοπεί: Αποτελεσματική δημόσια διοίκηση: να εστιάζει τόσο στο θεσμικό οικοδόμημα όσο και στο ανθρώπινο δυναμικό Δημοκρατικό κράτος: διαφάνεια, λογοδοσία, ανεξαρτησία Δημόσια διαχείριση: η παροχή υπηρεσιών, ο σεβασμός στη συνέχεια της δημόσιας διοίκησης & όχι η άσκηση δημόσιας εξουσίας Θεματικές Ενότητες: Εξορθολογισμός δαπανών: εύρεση άλλων πηγών εσόδων και μείωση συγκεκριμένων δαπανών Αναπτυξιακές προοπτικές: διερεύνηση άλλων πηγών εσόδων & διερεύνηση πηγών χρηματοδότησης για την υλοποίηση επιχειρησιακού σχεδίου δράσης.   Απευθύνεται σε: Αιρετούς, Μετακλητούς Υπαλλήλους (ανεξαρτήτου Δ/νσεων/Τμημάτων) Προσκεκλημένη Εισηγήτρια: Εξαδακτύλου Βίκυ: BA Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος, MSc Κλιματική Αλλαγή, MBA 6Σ Δημόσιας Διοίκησης,  Προετοιμασία δομών για εσωτερικό έλεγχο, αναπτυξιακά προγράμματα, ψηφιακή και διοικητική ανασυγκρότηση, Γενική Γραμματέας Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής: Πέμπτη 20 Μαΐου 2021, 9:00-15:00 Τρόπος παρακολούθησης: Δυνατότητα συμμετοχής καταρτιζομένων από […]

Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα: “Δημοσιονομικός Έλεγχος Φορέων Γενικής Κυβέρνησης” Σκοπός σεμιναρίου: Το επιμορφωτικό πρόγραμμα, στοχεύει  στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας και ικανοτήτων  από τα  στελέχη του δημοσίου τομέα ώστε να υποστηρίξουν αποτελεσματικά το έργο  των οικονομικών τμημάτων των υπηρεσιών τους σε ότι αφορά την τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων στην διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι η παρουσίαση  και ανάλυση θεωρητικών και  πρακτικών θεμάτων  κατά την διενέργεια ενός δημοσιονομικού ελέγχου από τους εσωτερικούς ή εξωτερικούς ελεγκτές που έχουν αρμοδιότητα. Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου θα επιμορφωθούν οι συμμετέχοντες στις βασικές ενότητες που οι ελεγκτές επικεντρώνονται προκειμένου να τεκμηριώσουν την νόμιμη δράση του φορέα κατά την διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Θεματικές Ενότητες: Δεσμεύσεις πιστώσεων από τις οικονομικές υπηρεσίες των φορέων της γενικής κυβέρνησης Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (Ν.Δ. 496/1974, ν. 3852/2010, Π.Δ. 30/1996, ν. 4337/2016, Π.Δ. 80/2016) Διαδικασία διενέργειας δεσμεύσεων πιστώσεων π/υ φορέων γενικής κυβέρνησης ( Π.Δ. 80/2016) Ευθύνες – ακυρότητες – ασυμβίβαστα ((Ν.Δ. 496/1974, ν. 3852/2010, Π.Δ. 30/1996, ν. 4337/2016, Π.Δ. 80/2016, 2/77792/0026/26-09- 2016) Δημοσιονομικός έλεγχος : βασικές αρχές, έννοιες και ορισμοί […]

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘Κλεισθένης’ διοργανώνουν Επιστημονική Ημερίδα για το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’ (Υ.Α.22766/09-04-2020 ΚΥΑ/Β’1386), με θέμα: «Οργάνωση & Λειτουργία Δήμου για την Υποβολή Αιτήσεων στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘Αντώνης Τρίτσης’ του Υπουργείου Εσωτερικών» Θεματικές Ενότητες: Θεσμικό Πλαίσιο Προσκλήσεις Αναπτυξιακού Προγράμματος & Επιλεξιμότητα Προτάσεων Σύσταση Επιτελικής Ομάδας Διαχείρισης Έργου Συγκρότηση Επιτροπής Αιρετών, Μετακλητών & Υπηρεσιακών Στελεχών Διοικητικές Διαδικασίες για την Υποβολή Αιτημάτων Συνεργασία με Μελετητές Παρακολούθηση Ωρίμανσης & Υποβολής Αιτημάτων Επικοινωνία με Υπουργείο Εσωτερικών για Κριτήρια Επιλογής Διαδικασία Χρηματοδότησης Παρουσίαση Επιλεγμένων Προσκλήσεων Απευθύνεται σε: Δημάρχους, Γενικούς Γραμματείς, Επιστημονικούς Συμβούλους ή Ειδικούς Συνεργάτες Δημάρχου, Αντιδημάρχους Διοικητικών, Οικονομικών, Τεχνικών & Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Καθαρής Πόλης, Προϊσταμένους Διευθύνσεων & Τμημάτων Υπηρεσιών, όπως και σε Αιρετά, Μετακλητά & Υπηρεσιακά στελέχη εν γένει που διαχειρίζονται και έχουν αρμοδιότητα τους την υποβολή & διαχείριση προσκλήσεων χρηματοδότησης αναπτυξιακών δράσεων των Δήμων (από Εθνικά ή Ευρωπαϊκά Προγράμματα). Προσκεκλημένοι Εισηγήτες: Δρ. Γρηγόριος Κωνσταντέλλος Δημόσιας Διοίκησης, Ειδίκευση στην Διοίκηση Αερομεταφορών, Δρ. Διοικητικής Επιστήμης, Μέλος ΔΣ Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας «Εύξεινη Πόλη», Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. «Αξιοποίηση Δυνατοτήτων για Διεθνείς Συνεργασίες, Συμπράξεις & Χρηματοδοτήσεις των ΟΤΑ […]

Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα: “Αναλυτική Παρουσίαση των νομοθετικών αλλαγών του Ν.4412/16” Σκοπός σεμιναρίου: Θα παρουσιασθούν αναλυτικά όλες οι αλλαγές που θα  περιέχονται στα  άρθρα του νέου νόμου (περίπου  138) τα οποία τροποποιούν βασικές και σημαντικές διατάξεις του Ν. 4412/16 με στόχο την  απλοποίηση των διαδικασιών ανάθεσης και την μείωση της γραφειοκρατίας.  Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερώνονται κατ΄άρθρο για το υφιστάμενο μέχρι σήμερα πλαίσιο και τις αλλαγές του ώστε να έχουν πλήρη εικόνα  της νομοθεσίας των αναθέσεων. Θεματικές Ενότητες Παρουσίαση των άρθρων που απλοποιούν και διασαφηνίζουν Το ρυθμιστικό πλαίσιο του ρυθμιστικού  των δημοσίων συμβάσεων, Την μείωση της γραφειοκρατίας, Την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων                συμβάσεων, Την επέκταση της χρήσης των ηλεκτρονικών εργαλείων (e-procurement), Την αύξηση της συμμετοχής των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και αντιμετώπιση παθογενειών όπως το ζήτημα των υπερβολικά χαμηλών προσφορών και η υπερβολική προσκόλληση στην τυπικότητα έναντι της ουσίας των προσφορών. Απευθύνεται σε: Δήμους, τις δημοτικές επιχειρήσεις, Συνδέσμους, ΔΕΥΑ, Δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Διευθυντές & Στελέχη Οικονομικών & […]

Σας καλούμε να συμμετέχετε, όσοι/ες έχετε συναφές αντικείμενο εργασίας, στο σεμινάριο που διοργανώνουν η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  με θέμα: «Έλεγχος & Εκκαθάριση Δαπανών Προμηθειών – Υπηρεσιών, Μελετών & Έργων για την πληρωμή Χρηματικών Ενταλμάτων» Πρόσφατες αλλαγές με τον νόμο 4700/2020 Σκοπός σεμιναρίου: Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδευθούν οι συμμετέχοντες σε πληθώρα θεμάτων νομιμότητας στο πλαίσιο του ελέγχου από τις υπηρεσίες εκκαθάρισης των ίδιων των φορέων μετά την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου. Θα παρουσιασθούν κυρίως τα λάθη νομιμότητας που οι φορείς επαναλαμβάνουν συχνά κατά την διενέργεια δαπανών και που ξεκινούν ακόμη από το στάδιο σχεδιασμού μιας δαπάνης. Για τον λόγο αυτό το πρόγραμμα αφορά όλα τα στελέχη που συμμετέχουν στο επίπεδο του προγραμματισμού δαπανών και όχι μόνο τα στελέχη της εκκαθάρισης. Επιπρόσθετα θα γίνει σύντομη ενημέρωση σε όλες τις αλλαγές που προκύπτουν στον έλεγχο του προσυμβατικού ελέγχου και του ελέγχου εν’ γένει από το Ελεγκτικό Συνέδριο μετά την ισχύ του νόμου 4700/2020. Θεματικές Ενότητες: Απευθείας ανάθεση Συνοπτικός Διαγωνισμός Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση Ανοικτή διαδικασία Σε κάθε ενότητα θα γίνει αναφορά στις εξής θεματολογίες: Νομικό πλαίσιο απευθείας ανάθεσης Δικαιολογητικά Χρηματικού Εντάλματος Κρατήσεις, Φ.Π.Α. Πρόσφατη Νομολογία Απευθύνεται σε: Δήμους, τις δημοτικές […]

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘Κλεισθένης’ διοργανώνουν Επιστημονική Ημερίδα για το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’ (Υ.Α.22766/09-04-2020 ΚΥΑ/Β’1386), με θέμα: «Οργάνωση & Λειτουργία Δήμου για την Υποβολή Αιτήσεων στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘Αντώνης Τρίτσης’ του Υπουργείου Εσωτερικών» Θεματικές Ενότητες: Θεσμικό Πλαίσιο Προσκλήσεις Αναπτυξιακού Προγράμματος & Επιλεξιμότητα Προτάσεων Σύσταση Επιτελικής Ομάδας Διαχείρισης Έργου Συγκρότηση Επιτροπής Αιρετών, Μετακλητών & Υπηρεσιακών Στελεχών Διοικητικές Διαδικασίες για την Υποβολή Αιτημάτων Συνεργασία με Μελετητές Παρακολούθηση Ωρίμανσης & Υποβολής Αιτημάτων Επικοινωνία με Υπουργείο Εσωτερικών για Κριτήρια Επιλογής Διαδικασία Χρηματοδότησης Παρουσίαση Επιλεγμένων Προσκλήσεων Απευθύνεται σε: Δημάρχους, Γενικούς Γραμματείς, Επιστημονικούς Συμβούλους ή Ειδικούς Συνεργάτες Δημάρχου, Αντιδημάρχους Διοικητικών, Οικονομικών, Τεχνικών & Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Καθαρής Πόλης, Προϊσταμένους Διευθύνσεων & Τμημάτων Υπηρεσιών, όπως και σε Αιρετά, Μετακλητά & Υπηρεσιακά στελέχη εν γένει που διαχειρίζονται και έχουν αρμοδιότητα τους την υποβολή & διαχείριση προσκλήσεων χρηματοδότησης αναπτυξιακών δράσεων των Δήμων (από Εθνικά ή Ευρωπαϊκά Προγράμματα). Προσκεκλημένοι Εισηγήτες:  Δρ. Γρηγόριος Κωνσταντέλλος: Δημόσιας Διοίκησης, Ειδίκευση στην Διοίκηση Αερομεταφορών, Δρ. Διοικητικής Επιστήμης, Μέλος ΔΣ Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας «Εύξεινη Πόλη», Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. «Αξιοποίηση Δυνατοτήτων για Διεθνείς Συνεργασίες, Συμπράξεις & Χρηματοδοτήσεις των ΟΤΑ με […]