Δελτίο Τύπου

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης μαζί με το Σύλλογο Μηχ/κών Δημοσίων Υπαλλήλων Τ.Ε. Λάρισας – Μαγνησίας και το Δήμο Λάρισας υλοποίησαν με μεγάλη επιτυχία την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 ημερίδα με θέμα «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4412/2016» στο μικρό αμφιθέατρο του Μύλου του Παππά, στη Λάρισα.

Την ημερίδα παρακολούθησαν Μηχανικοί όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, από διάφορες υπηρεσίες όπως η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο Δήμος Λάρισας, ο Δήμος Ελασσόνας, ο Δήμος Σοφάδων, το ΤΕΙ Θεσσαλίας και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αλλά και στρατιωτικές υπηρεσίες.

Την ημερίδα παρακολούθησε και τίμησε με την παρουσία του ο Αντιδήμαρχος κ. Σούλτης Γεώργιος.