Δελτίο Τύπου

Η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία το σεμινάριο με θέμα:  

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ»

Το σεμινάριο απευθύνονταν σε Μέλη της Διοίκησης και εργαζομένους, που ασχολούνται με την προετοιμασία, ανάθεση, παρακολούθηση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων όλων των φορέων του Δημοσίου.

Προσκεκλημένος εισηγητής ήταν ο κος  Παζαρλόγλου Αθανάσιος, Στέλεχος ΟΤΑ, Οικονομολόγος.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο Πειραιά, στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς τη Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019, ώρες: 9:00-15:00

Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να λύσουν απορίες που δημιουργήθηκαν κατά την παρακολούθηση. Με την ολοκλήρωση δόθηκε βεβαίωση παρακολούθησης, καθώς και επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό.