Δελτίο Τύπου

Η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης,  διοργάνωσαν εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα: «Κατασταλτικός Έλεγχος Δαπανών».

Προσκεκλημένη εισηγήτρια ήταν η κα Γκιουλετζή Κωνσταντία, Οικονομολόγος, Ελέγκτρια δαπανών και εσόδων και Εκπαιδεύτρια του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28 Ιουνίου, στα γραφεία του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Απασχόλησης, στη Θεσσαλονίκη.

Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να λύσουν τυχόν απορίες που προέκυψαν κατά την παρακολούθηση.

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου δόθηκε στους συμμετέχοντες βεβαίωση παρακολούθησης,  καθώς και επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό.