Το “seminariadimosioukaiota.com” είναι μια συνεργασία (πρωτόκολλο συνεργασίας) της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Απασχόλησης, με στόχο τη διοργάνωση επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ποικίλης θεματολογίας, στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής, είναι μια σειρά σεμιναρίων, που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, καταρτίζοντας πλήθος υπαλλήλων της τοπικής αυτοδιοίκησης από κορυφαίους εισηγητές στην ειδικότητα τους.

Στην παρούσα ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όσα σεμινάρια έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα, καθώς και για σεμινάρια που έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν σε όλη την Ελλάδα ή και online μέσω πλατφόρμας τηλεκατάρτισης.