Τηλέφωνο Θεσσαλονίκη: 2311242874 , 2311242875 , 2310500473, Τηλέφωνο Βόλος: 2421076050, 2421028476|email: ota.seminaria@ianap.gr
Αρχική 2018-03-18T17:41:15+00:00

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ είναι μια αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδιωτικού δικαίου, το οποίο λειτουργεί σε τρεις δομές, σε Θεσσαλονίκη, Βόλο και Καρπενήσι.

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ δραστηριοποιείται στο χώρο της δια βίου μάθησης και της επαγγελματικής κατάρτισης. Είναι πιστοποιημένος φορέας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με κωδικό 10718-07.

Διαθέτει εμπειρία χρόνων στην κατάρτιση ενηλίκων, στην διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης από απόσταση με τη χρήση του Διαδικτύου. Επίσης, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης και συμβουλευτικής, οι οποίες εξασφαλίζουν την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Από το 2017 το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης δραστηριοποιείται σε ένα χώρο οργανώνοντας σεμινάρια για φορείς του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Καταξιωμένοι εισηγητές στο χώρο τους, με αρκετά χρόνια εμπειρίας στο φορέα του αποτελούν τους εισηγητές των σεμιναρίων μας.

Οι εκπαιδεύσεις μας παρέχονται σε όλη την Ελλάδα, με δυνατότητα παρακολούθησης μέσω πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκατάρτισης. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε εσωτερικές εκπαιδεύσεις μετά από δική σας απαίτηση στο χώρο σας με θεματολογία της επιλογής σας.

Προγραμματισμένα Σεμινάρια 2018
Προηγούμενα Σεμινάρια